Slovník pro malé čtenáře

Nebezpečí

OBECNĚ - Situace mající potenciál způsobit nepříznivé jevy, když je organismus, systém nebo (část) populace vystavena tomuto činiteli (OECD). Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví (ČSN EN 1070). V silničním provozu tedy jakýkoliv faktor, který může spolupůsobit přo vzniku dopravní nehody.

Anglický termín: danger

Zpět na slovník