Slovník pro malé čtenáře

Skryté chyby

Chyby obsažené (skryté) dlouhodobě v nějaké složce systému dopravní bezpečnosti. Mezi základní složky tohoto systému patří utváření systému, kontrola kvality, psychologické předpoklady, jednání v provozu, obranné mechanismy.

Poznámka:

Příkladem skrytých chyb souvisejících s řetězcem událostí vedoucím ke vzniku nehody může být např.:

  • Utváření systému – nebezpečný směrový oblouk
  • Kontrola kvality – tento oblouk nebyl identifikován při provádění auditu/inspekci bezpečnosti
  • Psychologické předpoklady – unavený řidič
  • Jednání v provozu – mírné vychýlení vozidla z ideální stopy při průjezdu oblouku
  • Obranné mechanismy – neexistence zádržného systému

Při nepříznivé kombinaci skrytých a aktivních chyb dojde ke vzniku dopravní nehody

Anglický termín: system failures

Zpět na slovník