Slovník pro malé čtenáře

Těžké zranění

Těžká újma na zdraví podle zvláštního zákona. Evropská komise navrhuje jako těžké zranění při dopravní nehodě zranění klasifikované jako MAIS 3+.

Poznámka:

dle paragrafu 18 zákona č. 140/9161 Sb., se těžkou újmou na zdraví rozumí jen vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví:

  1. zmrzačení,
  2. ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
  3. ochromení údu,
  4. ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
  5. poškození důležitého orgánu,
  6. zohyzdění,
  7. vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
  8. mučivé útrapy, nebo
  9. delší dobu trvající porucha zdraví.

Těžké zranění

Anglický termín: serious injury

Zpět na slovník