Slovník pro malé čtenáře

Bezpečnostní inspekce

Systematická prohlídka pozemní komunikace prováděná v dostatečných časových intervalech na ucelené síti pozemních komunikací za účelem identifikace rizikových míst a návrhu vhodných nápravných opatření.

Anglický termín: road safety inspection (RSI)

Zpět na slovník