Slovník pro malé čtenáře

Hodnocení dopadů na bezpečnost

Variantní analýza dopadů nové silniční infrastruktury nebo významných změn ve stávající síti na bezpečnost silničního provozu ovlivněné silniční sítě.

Anglický termín: road safety impact assessment (RSIA)

Zpět na slovník