Slovník pro malé čtenáře

Klasifikace vybraných úseků silniční sítě

Identifikace úseků na pozemních komunikacích TEN-T, jež jsou v provozu déle jak 3 roky a na nichž došlo k vysokému počtu nehod s usmrcením v poměru k intenzitám provozu a úseků, které mají potenciál pro zlepšení bezpečnosti a úsporu nákladů vzniklých v důsledku nehod.

Anglický termín: network safety management (NSM), classification of roads safety

Zpět na slovník