Slovník pro malé čtenáře

Kontrolní listy

Kontrolní listy jsou podpůrným nástrojem při provádění auditu/inspekce. Obsahují tematicky řazené okruhy otázek, jejichž zodpovězení pomáhá členům auditorského týmu identifikovat bezpečnostní rizika auditovaného projektu.

Anglický termín: check lists

Zpět na slovník