Slovník pro malé čtenáře

Nápravné opatření

Opatření navržené s cílem odstranit spolupůsobící faktory vzniku nehod/rizik (související s utvářením pozemní komunikace a jejího okolí) , popřípadě snížit jejich potenciální následky.

Anglický termín: road safety measure, corrective measure

Zpět na slovník