Slovník pro malé čtenáře

Nástroje bezpečné infrastruktury

Během přípravy, výstavby a údržby pozemní komunikace se nabízí řada nástrojů, jejichž aplikace snižuje riziko vzniku dopravních nehod (popř. zmírňuje jejich následky) souvisejících s utvářením pozemní komunikace. K těmto nástrojům patří audit bezpečnosti, hodnocení vlivů na bezpečnost, bezpečnostní inspekce, identifikace a řešení rizikových lokalit, hloubková analýza dopravních nehod, řízení bezpečnosti celé sítě a sledování chování.

Poznámka:

Tyto nástroje je možné rozdělit do dvou základních skupin: 1. Proaktivní nástroje – jejich cílem je odhalit rizika související se vznikem dopravních nehod před tím, než se na pozemní komunikaci objeví dopravní nehody a 2. Reaktivní nástroje – jejich cílem je odhalit rizika související se vznikem dopravních nehod pomocí analýzy dopravních nehod, které se na pozemní komunikaci vyskytly v minulosti.

Anglický termín: infrastructure safety tools

Zpět na slovník