Slovník pro malé čtenáře

Bezpečnost

Stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro referenční objekt a jeho zájmy. Referenční objekt bezpečnosti je takový, který vnímá určitou hrozbu jako hrozbu samotnému přežití jednotky (nebo jeho zájmů). Může se jednat stejně tak o jedince, sociální skupinu, stát nebo mezinárodní systém. V DOPRAVĚ chápeme bezpečnosti jako DOPRAVNÍ BEZPEČNOST, popř. BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU. Představuje jednu z vlastností dopravního systému. Může se jednat o bezpečnost celého systému na národní/regionální úrovni, nebo se může jednat o bezpečnost konkrétního úseku silnice, určité kategorie účastníků silničního provozu. Je ovlivňována managementem bezpečnosti silničního provozu - od aktivit MD, BESIP, podoby zákonů, činnosti policie, stavu technických předpisů, kvality dopravní výchovy, kvality silnic, celkové bezpečnostní kultury atd.) V závislosti na úhlu pohledu může mít koncept bezpečnosti různé konotace, např.:

  • Systém bez nehod (nebo zranění);
  • Absence rizika a nebezpečí, nebo takových faktorů, které způsobují či mohou způsobit škodu;
  • Postoj pracovníků k nebezpečnému jednání a podmínkám (bezpečnostní kultura);
  • Hodnota přijatelné úrovně rizika;
  • Proces identifikace rizik a management rizika;
  • Regulace ztrát z nehodovosti.
Anglický termín: road safety, traffic safety, highway safety, security

Zpět na slovník