Slovník pro malé čtenáře

Odpouštějící pozemní komunikace

Odpouštějící pozemní komunikace mají za cíl minimalizovat následky případných dopravních nehod, zejména typu vyjetí vozidla mimo těleso komunikace. Jejich prioritou je snižovat následky nehod vzniklých chybováním řidičů, selháním vozidla nebo nevyhovujícím stavem vozovky.

Poznámka:

Taktéž bývá používán termín “promíjející”.

Anglický termín: forgiving roads

Zpět na slovník