Slovník pro malé čtenáře

Speciální bezpečnostní inspekce

Bezpečnostní inspekce, která se zaměřuje na specifické či jednorázové záležitosti (tunel, stromořadí, konkrétní úsek komunikace, lokalita). Nemusí být prováděna periodicky.

Anglický termín: road safety inspection (RSI)

Zpět na slovník