Slovník pro malé čtenáře

Sociální bezpečnost

OBECNĚ - Bezpečnost v sociálním sektoru, kdy jsou hrozby namířeny proti společnosti, sociálním skupinám, jejich identitě. V DOPRAVĚ ji chápeme jako stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby plynoucí z možného vlivu utváření pozemní komunikace a jejího vybavení na vznik kriminálního chování vůči ostatním uživatelům. Např. nevhodně osvětlený podchod pro chodce zvyšuje riziko napadení chodce.

Anglický termín: social security

Zpět na slovník