Slovník pro malé čtenáře

Expozice

Míra vystavení se něčemu. V DOPRAVĚ chápeme expozici jako expozici riziku. Hodnota expozice je obvykle definována nějakým vyjádřením množství cestování, ať už vozidlem či pěšky.

Anglický termín: exposure, exposure to risk

Zpět na slovník