ANKETA – Měřiče rychlosti?

Nepřiměřená rychlost je častým faktorem přispívajícím ke vzniku nehod agresivních řidičů, mladých řidičů (ať už osobního vozidla nebo motocyklu), motocyklistů. V roce 2018 bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti na pozemních komunikacích v ČR usmrceno 218 a těžce zraněno 713 osob. Nepřiměřená rychlost se dlouhodobě podílí na usmrcených i těžce zraněných osobách nejvíce ze všech dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, v uplynulém roce 39 % na všech usmrcených, resp. 29 % na všech těžce zraněných.

Jedním z opatření jak tzv. zklidnit dopravu je instalace měřičů rychlosti vozidel, které se umisťují nejen na vjezdech, ale také na riziková místa do obcí, např. u škol, školek, hřišť nebo v místech velké penetrace zranitelných účastníků silničního provozu (chodci, cyklisté).

Zkoumáme, jaký vliv tyto měřiče mají na chování řidičů motorových vozidel, zajímá nás Váš názor.

Při vyplňování prosím postupujte podle pořadí.


Při vyplňování prosím postupujte podle pořadí.
Tato pole nemusíte vyplňovat:

Prosím ověřte, že nejste robot! (výsledek vypište číslicí)

Děkujeme za vyplnění ankety!

Chcete dostávat novinky nejen o anketách? Registrujte se!

Chcete-li zobrazit průběžné výsledky této ankety klikněte zde.