Sběr dat o chování chodců a cyklistů - souhrn

Četnosti odeslání dotazníků podle krajů

Místa použití reflexních prvků
Poměr podle skupiny respondentů
Pěší / Cyklisté
Používání reflexních prvků
Letní období, pěší
Letní období, cyklisté
Zimní období, pěší
Zimní období, cyklisté

Pokud nám chcete

odeslat dotaznik za své dítě nebo blízkou osobu
klikněte na výše uvedený odkaz nebo tužku .

Prosím ověřte, že nejste robot! (výsledek vypište číslicí)