Seznam aktualit

Mezi aktuality jsou řazeny informace týkající se zajímavých akcí, školení, seminářů či konferencí, závěrů z různých (i mezinárodních) konferencí či z Evropského parlamentu, informace o novinkách na webu atp.

Nejnovější aktuality


Anketa: Dodržování bezpečného odstupu mezi vozidly

Velmi důležitým prvkem, který přispívá ke zvyšování bezpečnosti provozu na silnicích a dálnicích v České republice je dodržování bezpečnostního odstupu (vzdálenosti) mezi vozidly.

Publikováno: 1. 9. 2022 |ANKETA – Vnímání vjezdu do obce

Snížení nejvyšší dovolené rychlosto na vjezdu do obce je dáno dopravním značením. Je však toto značení jako infromace o obci pro řidiče dostačující? Přidejte svůj názor...

Publikováno: 22. 7. 2022 |


Seznam aktualit NSBSP

Tyto aktuality jsou tvořeny dílčími hodnoceními Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Novinky z NSBSP mají svoji záložku , je však možné je nalézt pro přehlednost i zde.

Nejnovější aktuality NSBSP