Česko se v Evropě propadlo o 6 příček (fatální následky nehod v roce 2018)

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Česká republika zaostala v roce 2018 za evropským průměrem v oblasti fatálních následků dopravních nehod o téměř 27%! Je nepravděpodobné, že bude dosaženo cíle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 na polovinu.


21. 02. 2019, Brusel, tisková zpráva Evropské komise

Na silnicích v Evropské unii bylo v roce 2018 usmrceno přibližně 25 100 osob (pozn. předběžné údaje z informace Evropské komise ze dne 4. 4. 2019). Ve srovnání s rokem 2010 se jedná o pokles o 21%. V uplynulém roce bylo ve 28 členských státech EU evidováno 49 usmrcených osob na 1 milion obyvatel, což představuje meziročně 1% pokles. Je nepravděpodobné, že bude dosaženo cíle snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 na polovinu. Na každou usmrcenou osobu v důsledku dopravních nehod připadalo dalších 5 vážně zraněných; přibližně 135 000 osob bylo v roce 2018 vážně zraněno.

K „evropským premiantům“ lze s 28 usmrcenými na 1 milion obyvatel zařadit Spojené království, Dánsko (30), Irsko (31) a Švédsko (32), které i přes nárůst počtu usmrcených osob (jak oproti roku 2017, tak 2010) patří v rámci evropských srovnání stále mezi země s nejnižším počtem fatálních dopravních nehod. Naopak významně nadprůměrný počet usmrcených osob na milion obyvatel byl v uplynulém roce evidován v Rumunsku (96), Bulharsku (88), Lotyšsku (78), Chorvatsku (77) a Polsku (76).

Ve většině členských států bylo v roce 2018 evidováno méně než 60 usmrcených osob na 1 milion obyvatel. Česká republika z tohoto pohledu patřila v roce 2018 se 62 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel k menšině (celkově až 21. místo; významný meziroční propad z 15. místa v roce 2017).

Srovnání počtu usmrcených osob v důsledku dopravních nehod v roce 2018 a 2010

Zdroj: European Commission - Road safety: Data show improvements in 2018 but further concrete and swift actions are needed

Komentář BESIP a Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

  „Meziročně byl v České republice evidován 14% nárůst počtu usmrcených osob, v sousedních zemích k tak vysokému relativnímu nárůstu nedošlo.“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a dodává: „V Německu byl evidován meziroční nárůst o 3 %, v Polsku o 2 %, v Rakousku byl evidován 3% pokles a na Slovensku dokonce 8% pokles. Slovensko se 46 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel bylo v roce 2018 dokonce pod průměrem EU.“ Bilance roku 2018, tzn. počet usmrcených osob v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice na 1 milion obyvatel, byla prakticky totožná s evropským průměrem, dosaženým již v roce 2010 (62 vs. 63 usmrcených osob na 1 milion obyvatel).

Celý uplynulý rok jsme intenzivně upozorňovali na rizikové oblasti, finální bilance nám, bohužel, dala za pravdu.“ říká Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí SO BESIP Ministerstva dopravy a dodává: „Meziroční nárůst fatálních následků dopravních nehod byl způsoben především nepřiměřenou rychlostí, bezprecedentní - téměř 50% - byl nárůst v oblasti usmrcených v důsledku vlivu alkoholu a jiných návykových látek. Z pohledu kategorie účastníků silničního provozu dramaticky vzrostly fatální následky nehod motocyklistů, meziročně také vzrost počet usmrcených chodců. Nejvyšší relativní nárůst byl evidován u dětí, kterých bylo usmrceno 19, meziročně o 10 více. Historicky nejvíce bylo těžce zraněno seniorů (tj. osob nad 65 let věku).

BESIP na svých stránkách měsíčně zveřejňuje informace k vývoji smrtelných a závažných zranění ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (NSBSP) jak z pohledu strategických, tak dílčích cílů. Detailně je v materiálu srovnán také vývoj na krajských úrovních. U 8 krajů došlo meziročně k nárůstu počtu usmrcených i těžce zraněných osob. Meziročně nejvíce usmrcených osob bylo evidováno ve Středočeském kraji (+43), který se se 106 usmrcenými vrátil na totožnou hodnotu z roku 2016. Druhý nejvyšší meziroční nárůst (+14 osob) byl evidován (zejména díky tragické bilanci chodců) v hl. m. Praze. Nejvyšší meziroční nárůst v oblasti těžce zraněných byl pak evidován v Jihomoravském kraji, kde došlo k 36% nárůstu. Detailní informace jsou obsahem tabulky níže.

BESIP ve spolupráci s CDV aktuálně dokončuje Informaci o plnění NSBSP v roce 2018,“ říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV a dodává: „Klíčovou pozornost je nutné věnovat zranitelným účastníkům silničního provozu (chodci, cyklisté a motocyklisté), kteří se přibližně polovinou podílí na všech usmrcených a těžce zraněných osobách (pozn. v roce 2018: 43% podíl na usmrcených a 57% podíl na těžce zraněných). Za podstatnou část smrtelných a těžkých následků dopravních nehod si mohli sami poškození, což dokládá i bilance uplynulého roku: např. 28,4 % usmrcených řidičů a 21,8 % usmrcených spolujezdců nebylo připoutáno bezpečnostním pásem, cyklistickou přílbu nepoužilo 30 usmrcených (79 %), 260 těžce zraněných (66 %). Přitom studie prokázala, že 37 % cyklistů by dopravní nehody přežilo, pokud by přílby použili.

Jednou z mnoha novinek v rámci uvedené „Informace“ je využití mapových podkladů s detailními informacemi o nehodách se smrtelnými a závažnými zraněními. Níže uvedená mapa zobrazuje usmrcené a těžce zraněné osoby v důsledku dopravních nehod v ČR v roce 2018, pro zobrazení mapy v prohlížeči klikněte na ni, příp. zde.

mapa s následky dopravních nehod s usmrcením a těžkýkch zranění v roce 2018

Vývoj počtu usmrcených a těžce zraněných v  roce 2018

Ing. Lukáš Kadula

+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

  • 10. 4. 2019, 7:50, Autor komentáře: Ing. Vafek Michael Vafek registrovaný uživatel

    Názor na dopravu
    Vážení, již 39 let pracuji jako dopravní inženýr Policie ČR. Ze zkušenosti se ptám: "Koho zajímá nějaká bezpečnost silničního provozu". Odpovím. Kromě několika nadšenců nikoho. Vždy je vše důležitější jako bezpečnost silničního provozu. Majetkové správce silnic zajímají na prvním místě peníze, není za bezpečné utváření komunikací odpovědný, Jako lidský život je důležitější zachování stromů kolem silnic a to i v nebezpečných lokalitách, kde se opakují dopravní nehody s fatálními následky.Vymahatelnost práva je prakticky nulová a činnost civilních správních orgánů postihujících řidiče, to je prostě hrůza. Když to sečtu, není se co divit, že v dopravní nehodovosti jsme tam, kde jsme.

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: dopravní nehody, následky
Popis: Fatální následky nehod v roce 2018