Cíle: čísla

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v ČR - s cílem snížení počtu usmrcených v silničním provozu na 50 % úrovně roku 2002 do roku 2010.

Hlavním strategickým cílem v oblasti bezpečnosti silniční dopravy v ČR je snížení počtu usmrcených v silničním provozu na 50 % úrovně roku 2002 do roku 2010.

To znamená snížit počet usmrcených (do 30 dnů) v ČR z hodnoty 1431 v roce 2002 na hodnotu 715 v roce 2010 prostřednictvím účinných opatření v oblasti zlepšení dopravní infrastruktury, zvýšení bezpečnosti vozidel i v problematice lidského činitele – výchovou i represí.

Strategie stanovuje cíl i prostředky vedoucí k jeho dosažení. Přestože cíl Strategie je velmi ambiciózní, jeho naplnění je realizovatelné. Pro to svědčí porovnání s mnoha v minulosti přijatými a realizovanými zahraničními programy, ale také porovnání s vývojem následků nehodovosti v silničním provozu v ČR v letech 1969 - 1987.

obrázek:graf 1 srovnani vyvoje poctu usmrcenych v cr v letech 1969 19

Graf 1: Srovnání vývoje počtu usmrcených v ČR v letech 1969 - 1987 a od roku 1990

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost provozu, doprava silniční, dopravní nehodovost, legislativa EU, politika dopravní, strategie
Popis: Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v ČR - s cílem snížení počtu usmrcených v silničním provozu na 50 % úrovně roku 2002 do roku 2010.