Členění ukazatelů nehodovosti podle jednotlivých charakteristik

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.
Pro účely detailnější analýzy je vhodné členit celkové hodnoty ukazatelů nehodovosti podle jednotlivých dílčích charakteristik vztahujících se jak ke komunikaci, tak k účastníkům provozu. Tímto způsobem je možno získat podstatně přesnější a detailnější obraz o jednotlivých příčinách a následcích nehodovosti a na základě těchto znalostí je pak možno provádět vhodná bezpečnostní opatření přesněji zaměřená na jednotlivé skupiny účastníků silničního provozu, případně oblasti komunikační sítě.

Základní členění ukazatelů je podle:
  • typu komunikace (v obci, mimo obec, dálnice; jiné možné členění - dálnice, 1. třída, 2. třída, 3. třída, místní komunikace, účelové komunikace)
  • typu účastníka (chodec, cyklista, motocyklista, řidič nebo cestující v osobním automobilu, nákladním automobilu, autobusu, ostatní)
  • věku účastníka (věkové skupiny 0 - 14, 15 - 24, 25 - 64, nad 64 let; možné je i jiné členění - např. po 5 letech)
  • pohlaví účastníka
  • směrových poměrů komunikace (přímý úsek, zatáčka, křižovatka) atd.
Pro ještě hlubší analýzu jsou možné i kombinace jednotlivých způsobů členění. Tato data lze získat nejlépe z disagregovaných databází nehodovosti typu CARE.

Pro posouzení a porovnání rizika jednotlivých cílových skupin se zavádí ukazatel míry rizika jako poměr základní charakteristiky nehodovosti (počtu usmrcených) vztaženou k dopravním výkonům (k expozici), případně na jiný kvantitativní ukazatel (počet vozidel nebo počet obyvatel).
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: data, nehodovost, doprava silniční, bezpečnost provozu, komunikace pozemní, vozidlo silniční, věk
Popis: Přehled silniční nehodovosti podle jednotlivých aspektů (členění).