Drtivá většina Čechů je proti toleranci alkoholu za volantem

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V České republice se průzkumu zúčastnilo 989 respondentů. Téměř 2/3 dotázaných bylo bezvýhradně pro zachování tzv. nulové tolerance alkoholu, dalších 12% spíše pro, 11% nebylo rozhodnuto. Na druhé straně jen 8% respondentů bylo zcela proti zachování současného limitu


V závěru roku 2018 proběhl pravidelný celosvětový průzkum postojů účastníků silničního provozu (E-Survey of Road Users’ Attitudes), který byl mj. zaměřen na oblasti týkající se např. rychlosti, bezpečnostních pásů a také alkoholu. Průzkumu se účastnily desítky tisíc respondentů, jen v rámci EU přibližně 21 000. [1]

V České republice se průzkumu zúčastnilo 989 respondentů. „Téměř 2/3 dotázaných bylo bezvýhradně pro zachování tzv. nulové tolerance alkoholu, dalších 12 % spíše pro, 11 % nebylo rozhodnuto. Na druhé straně jen 8 % respondentů bylo zcela proti zachování současného limitu“, říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „Velmi zajímavé je srovnání s evropskými zeměmi. Odpovědi jsou velmi podobné jako v České republice, tzn. že i v zemích, které mají nějakou toleranci alkoholu za volantem povolenou, jsou ve většině lidé proti alkoholu za volantem.“ Detailní výsledky průzkumu za Českou republiku budou zveřejněny v průběhu několika týdnů, evropské výsledky pak pudou publikovány v červnu 2019.

GRAF: Roční spotřeba alkoholu na obyvatele v zemích EU

Na souvislosti alkoholu a fatálních nehod opakovaně upozornila Evropská rada pro bezpečnost v dopravě (European Transport Safety Council). Podle odhadů Evropské komise by nemuselo být na 5 000 osob ročně na silnicích v EU usmrceno, pokud by byli všichni střízliví. [2]

Spotřeba alkoholu v zemích Evropské unie

Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu. Podle posledních údajů zveřejněných Světovou zdravotnickou organizací skončila Česká republika s roční spotřebou 14,4 litrů alkoholu na osobu jen těsně za Litvou (pozn. 15,0 l/osobu). Diametrální rozdíl je v konzumaci alkoholu mezi muži a ženami. Zatímco ženy v České republice spotřebovaly za rok 6,1 l alkoholu, u mužů bylo evidováno neuvěřitelných 23,2 litrů alkoholu. Např. v Itálii byla oproti České republice evidována prakticky poloviční spotřeba. [3]GRAF: Do jaké míry podporujete limit 0,0 g/l pro všechny řidiče?

I nízké hladiny alkoholu u viníku nehod mají fatální následky

V období let 2012-2018 (pozn. rok 2018 byl sedmým rokem realizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020) bylo v České republice evidováno 1 461 nehod se zraněním, které zavinili řidiči, u nichž byla zjištěna přítomnost alkoholu do 0,5 ‰. Přestože se v relativním srovnání (zejména celkové nehodovosti, kde převažují nehody jen s hmotnou škodou) jedná o relativně nízkou hodnotu, počet usmrcených i těžce zraněných osob není zanedbatelný. V uvedeném období bylo při těchto nehodách usmrceno 58 osob (z toho 30 vlastním zaviněním, tj. 52 %), 228 osob bylo těžce zraněno (z toho 140 vlastním zaviněním, tj. 61 %), 1 567 osob pak bylo zraněno lehce (905 vlastním zaviněním, tj. 58 %). Ekonomická ztráta dosáhla minimálně 3,6 miliard Kč.

Nehody se smrtelným, těžkým či lehkým zraněním zaviněné řidičem s přítomností alkoholu do 0,5‰ v letech 2012 – 2018 lze zobrazit v aplikaci DOPRAVNÍ NEHODY V ČR.

MAPA: Nehody se smrtelným, těžkým či lehkým zraněním zaviněné řidičem s přítomností alkoholu do 0,5‰ v letech 2012 – 2018

Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu

K tématu alkoholu za volantem se v prostorách Poslanecké sněmovny PČR sešli v loňském roce domácí i zahraniční odborníci a další významní hosté. Účastníci semináře na základě přednesených příspěvků a návazných diskuzí o faktech dokumentujících negativní dopady alkoholu na vznik a závažnost nehod v silničním provozu konstatovali mj., že nehody zapříčiněné alkoholem vykazují více než 2,5 krát vyšší závažnost smrtelných následků ve srovnání s celkovým průměrem; nadprůměrnou závažnost však vykazují i nehody při minimálním obsahu alkoholu v krvi do 0,24 ‰. Jedno z hlavních doporučení pak bylo neměnit nulovou toleranci alkoholu v silničním provozu. Detailní informace včetně prezentací jsou k dispozici zde.

 

[1] E-Survey of Road Users’ Attitudes

[2] European Transport Safety Council: PROGRESS IN REDUCING DRINK DRIVING IN EUROPE, February 2018

[3] Global status report on alcohol and health 2018 (WHO)

[4] DOPRAVNÍ NEHODY V ČR

 

Ing. Lukáš Kadula

+420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz
Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií
Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: alkohol za volantem, limit, tolerance
Popis: Téměř 2/3 dotázaných bylo bezvýhradně pro zachování tzv. nulové tolerance alkoholu, dalších 12 % spíše pro, 11 % nebylo rozhodnuto. Na druhé straně jen 8 %…