Evropa musí podpořit bezpečnost cyklistů a chodců

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Za posledních 20 let bylo při dopravních nehodách usmrceno 138 400 chodců a cyklistů. Evropská unie reviduje pravidla pro bezpečnost motorových vozidel. Nové technologie by se měly stát standardem, včetně posílení testů na ochranu chodců a rozšíření na ochranu cyklistů. Členské státy EU by měly v rezidenčních oblastech zavádět zóny 30.


Brusel - Podle aktuálních statistik zahynulo od roku 2013 při dopravních nehodách v EU 7600 cyklistů a chodců. To je stejné číslo, jako kdyby každý týden došlo k havárii mezinárodního letu plného cestujících.
Autor zprávy – Evropská rada bezpečnosti dopravy (ETSC) – zdůrazňuje, že nechránění účastníci dopravy (chodci a cyklisté) vyžadují zvláštní pozornost; počty jejich usmrcení totiž klesají pomaleji než u cestujících ve vozidlech. Za posledních 10 let tyto počty poklesly o 41 % u chodců a 37 % u cyklistů, zatímco u motorových vozidel se jednalo o 53 %.
Mezi rizikem usmrcení chodce v jednotlivých evropských zemích jsou velké rozdíly. Nejnižší riziko je v Nizozemí a Skandinávii; (v ČR je riziko třikrát vyšší – pozn. CDV), a dokonce šestkrát vyšší je v Litvě, Lotyšsku, Polsku a Rumunsku. V Litvě a Lotyšsku se daří riziko rychle snižovat, (v ČR je pokles ve srovnání s ostatními zeměmi průměrný – pozn. CDV).

Autoři uvádí tzv. efekt „safety in numbers“, který způsobuje, že nárůst pěší a cyklistické dopravy může snížit riziko – řidiči motorových vozidel si totiž dříve zvyknou na sdílení dopravního prostoru. Náhrada dopravy chůzí a jízdou na kole může tedy zvýšit celkovou bezpečnost.

Cílem EU je snížit do roku 2020 počet usmrcení při dopravních nehodách. Avšak údaje zveřejněné Evropskou komisí v březnu ukazují, že poslední vývoj se zpomalil.


Vyjádření Antonia Avenosa, výkonného ředitele ETSC:
“Ačkoli má pěší a cyklistická doprava přínosy v oblasti zdraví i životního prostředí, jejím účastníkům se nedostává dostatečné úrovně bezpečnosti. Aktuálně má Evropská unie k dispozici silnou zbraň: revizi požadavků na bezpečnost nových vozidel; jejich změny mohou zachránit životy.”

Podle ETSC by Evropská unie měla rozšířit testy vozidel na ochranu chodců před nárazem, které jsou součástí schvalování nových vozidel na evropském trhu. Tyto testy by již nyní měly zohledňovat ochranu při srážce s cyklisty. Navíc by nová vozidla měla být vybavena systémem, který řidičům pomůže dodržovat rychlostní limity (tzv. inteligentní přizpůsobení rychlosti – ISA). Někteří výrobci tento systém již nyní nabízejí v doplňkové výbavě. U nákladních vozidel ETSC zdůrazňuje povinnost požadavků na zlepšení viditelnosti a ochranu před přejetím zranitelných účastníků provozu. 

Na národní úrovni zpráva doporučuje povzbuzení obcí k zavádění zón 30 v obytných oblastech a oblastech, využívaných chodci a cyklisty. K tomu již v řadě zemí dochází: v České republice lze zkušenosti a doporučení ohledně plošného zklidňování dopravy a zón 30 čerpat z aktivit Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Podle zprávy by hierarchie městského plánování měla vycházet z priority chodců, cyklistů a veřejné dopravy.
______________________________________________________________________________

Doplňující informace:

Poznámky:
Zpráva Making walking and cycling on Europe’s roads safer (Zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů na evropských silnicích) je založena na analýze dat, podpořené panelem 32 evropských odborníků. Celý text zprávy je k dispozici na www.etsc.eu/pin

Poznámka Centra dopravního výzkumu, v. v. i:
Evropská rada bezpečnosti dopravy (European Transport Safety Council) je nezávislá nevýdělečná organizace, jejímž cílem je snižování počtu usmrcených a zraněných v dopravě (www.etsc.eu). Sdružuje zástupce ze 32 evropských zemí. Zástupcem za Českou republiku je Centrum dopravního výzkumu, v. v .i., veřejná výzkumná instituce a jediná dopravní vědeckovýzkumná organizace v působnosti Ministerstva dopravy (www.cdv.cz).

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: cyklisté, chodci, dopravní nehody
Popis: Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu.