Evropská dopravně - bezpečnostní kampaň Červeného kříže 2005

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Kampaň byla podpořena EU a firmou TOYOTA a proběhla v Belgii, Francii, Německu, Portugalsku, Španělsku, Rakousku, na Maltě, v Itálii, Řecku, Slovinsku, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Slovensku, v České republice, v Litvě, Polsku, Lotyšsku, Estonsku, Finsku, Švédsku, Dánsku, Irsku a v Británii.

(více viz: www.1-life.info)

Kampaň byla podpořena EU a firmou TOYOTA a proběhla v Belgii, Francii, Německu, Portugalsku, Španělsku, Rakousku, na Maltě, v Itálii, Řecku, Slovinsku, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku, Slovensku, v České republice, v Litvě, Polsku, Lotyšsku, Estonsku, Finsku, Švédsku, Dánsku, Irsku a v Británii.

V červnu 2005 začaly křižovat Evropu po dobu 3 měsíců čtyři automobily s poselstvím ONE LIFE KEEP IT (máš jeden život, nech si ho) s cílem snížit počty obětí dopravních nehod na evropských silnicích. Kampaň se zaměřila na dovednosti první pomoci a na tématiku bezpečnosti silničního provozu.

Evropské skupiny Červeného kříže uskutečnily aktivity zaměřené na zlepšení chování Evropanů v duchu bezpečnosti na silnicích. Tyto aktivity byly prováděny pro veřejnost při více než 230 veřejných místech - ve školách, na náměstích, festivalech a sportovních akcích. Během své cesty se setkaly dva týmy ze čtyř s dopravní nehodou a mohly tak uplatnit své poselství přímo v akci.

V rámci turné byl proveden i dotazníkový průzkum názorů a postojů dětí k bezpečnosti silničního provozu. Data byla získána přibližně od 13 300 dětí.

  • 93 % evropských dětí by si přálo bezpečnější silnice
  • 13 % se necítí bezpečně na cestě do školy
  • 14 % dětí již bylo zraněno při dopravní nehodě
  • 47 % dětí se naučilo něco z oblasti první pomoci. 88 % by se rádo dozvědělo více
  • 79 % dětí se vždy připoutává
  • 30 % dětí vždy nosí přilbu, pokud jedou na kole
  • 17 % dětí nosí v noci reflexní oblečení
  • 27 % dětí je voženo do školy autem

Turné skončilo 13. září 2005, kdy se všechny vozy vrátily zpět do Bruselu. Celá akce podpořila cíl EU, snížit do roku 2010 počet obětí dopravních nehod o 50 %.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost provozu, chování za jízdy, lidský faktor, mládež, následky nehody, bezpečnostní kampaň
Popis: informace o bezpečnostní road kampani Českého Červeného kříže