Evropský den bez úmrtí na silnicích

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Ve čtvrtek  21. září 2017 se uskuteční druhý „Evropský den bez úmrtí na silnicích“ neboli projekt EDWARD (akronym z anglického názvu „European Day Without A Road Death“).
Jedná se o projekt organizace TISPOL (Evropská síť dopravních policií), spolufinancovaný Evropskou komisí. Jejím cílem je dosáhnout výrazného a trvalého snížení počtu úmrtí a těžkých zranění na silnicích po celém světě.


Ve čtvrtek  21. září 2017 se uskuteční druhý „Evropský den bez úmrtí na silnicích“ neboli projekt EDWARD (akronym z anglického názvu „European Day Without A Road Death“).
Jedná se o projekt organizace TISPOL (Evropská síť dopravních policií), spolufinancovaný Evropskou komisí. Jejím cílem je dosáhnout výrazného a trvalého snížení počtu úmrtí a těžkých zranění na silnicích po celém světě.
Projekt EDWARD byl zahájen v roce 2016, kdy obdržel podporu Evropské komise v rámci Evropského týdne mobility. Má povzbudit všechny účastníky silničního provozu, aby uvažovali o svém chování a postoji.
Chování řidiče zůstává nejdůležitější překážkou k dosažení cílů, kterých chce Evropa dosáhnout v roce 2020. Řidiči nevědomky nebo někdy vědomě ohrožují jiné účastníky silničního provozu několika způsoby:

  • nepřiměřenou rychlostí, 
  • jízdou pod vlivem alkoholu, 
  • nepoužíváním bezpečnostních pásů, 
  • používáním telefonu při jízdě, 
  • používáním vozidel nezpůsobilých k provozu na pozemních komunikacích,
  • parkováním automobilů v jízdních pruzích, 
  • blokováním přechodů pro chodce, 
  • nepoužíváním světel,
  • prováděním riskantních manévrů.

Ovšem nejsou to jen řidiči. Mnoho cyklistů a chodců zvyšuje svou úroveň rizika tím, že se rozhodne ignorovat pravidla nebo hledat riskantní zkratky. 
Cílem organizace TISPOL je, aby na silnicích Evropy ve čtvrtek 21. září nikdo nezemřel. TISPOL (resp. projekt EDWARD) podněcuje k zamyšlení nad tím, jak se každodenně chováme v silničním provozu, čímž chce významným způsobem přispět k výraznému a trvalému poklesu úmrtí a těžkých zranění způsobených v silničním provozu. Projekt EDWARD šíří myšlenku, že bezpečnost silničního provozu se týká nás všech.

Ve dnech těsně před projektem EDWARD je žádoucí, aby všichni účastníci silničního provozu přemýšleli - dokonce i na několik minut - o rizicích, kterým čelí, o rizicích, které mohou představovat jiným osobám, a o tom, jakým způsobem mohou tato rizika snížit.
Projekt EDWARD je podporován všemi třiceti členskými zeměmi TISPOL a stále více známých značek a organizací pro bezpečnost silničního provozu se zavázalo spolupracovat s TISPOL na šíření zpráv EDWARDu. TISPOL doufá, že díky podpoře kolegů a partnerů v celé Evropě bude projekt EDWARD jedním z nejdůležitějších způsobů, jak všem připomenout, že v celé Evropě probíhá obrovská práce a úsilí o dosažení cílů snížení počtu obětí do roku 2020.
Součástí kampaně je také snaha zmobilizovat soukromé i veřejné podniky, jakož i občanskou společnost v celé EU k tomu, aby se na stránkách TISPOLu vyjádřily k tématu, zavázaly se ke zlepšení situace a případně uspořádaly tematické akce přímo 21. září či během Evropského týdne mobility. Přehled těchto akcí poskytuje interaktivní mapa Evropského dne bezpečnosti silničního provozu, kterou najdete na stránkách Evropské komise www.roadsafetydays.eu. 
První Evropský den bez úmrtí na silnicích, který byl v 31 zemích stanoven na středu 21. září 2016 ukázal, že může dobře sloužit ke zvyšování povědomí veřejnosti o problému bezpečnosti silničního provozu. Podle statistiky TISPOLu bylo 21. září 2016 ve 31 sledovaných zemích zaznamenáno na silnicích 43 úmrtí. Ve stejný den v roce 2015 to bylo 70 úmrtí. V 19 zemích se dočkali kýženého nulového počtu. Ostatních sedm zemí zaznamenalo nižší počet mrtvých než v roce 2015 a pouze tři země jich zaznamenaly více.

Čerpáno ze zpráv na stránkách:

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/european-day-without-road-death-success-road-safety-awareness-across-europe-0_cs
https://projectedward.eu/about-us/ 
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2016_09_21_edward_cs

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Podle dostupných zdrojů v České republice neproběhla k tomuto datu žádná veřejná akce, ale zmínka o tomto dni se objevila na sociálních sítích a poté, co projekt zaznamenal úspěch i v médiích. V roce 2015 zemřeli v daný den na českých silnicích 2 lidé, o rok později 1 člověk. Nulového stavu tedy dosaženo nebylo, ale byl ušetřen jeden lidský život. Pokud by se nesledovala pouze úmrtí, ale i počty těžce zraněných, je situace opačná, v roce 2015 se daný den těžce zranilo 5 osob, v roce 2016 vzrostl tento počet na 11 těžce zraněných. Vzhledem k neutěšené situaci na českých silnicích je vhodné provádět pravidelnou osvětu obdobnými projekty. Například Společnost pro ochranu před negativními vlivy reklamy se o to pokouší již čtvrtým rokem, dne 17. 6. 2017 se odehrál 4. ročník Dne bez mrtvých na silnicích.
 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: Evropský den bez úmrtí na silnicích
Popis: Evropský den bez úmrtí na silnicích