Hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel. Důraz je kladen na problematiku cyklistické dopravy.

Řidiči nemotorových vozidel v roce 2004 zavinili 2 833 nehod a nejčetnější skupinou této kategorie jsou cyklisté, kteří zavinili 2 699 nehod, vozkové 12 (o 2 méně než před rokem) a řidiči jiných nemotorových vozidel 21 nehod. 101 řidičů nemotorových vozidel - viníků nehody - z místa ujelo. Počet nehod zaviněných cyklisty byl v roce 2004 nižší o 207 nehod (v porovnání s rokem 2003), počet usmrcených se o 22 osob snížil na celkových 43 usmrcených osob a nižší jsou i počty zraněných osob.

Cyklisté představují naprostou většinu v této kategorii, a proto v dalším přehledu číslo 9 uvádím jejich hlavní příčiny. Četnosti jednotlivých hlavních příčin nehod cyklistů jsou odlišné od zastoupení hlavních příčin u řidičů motorových vozidel. Nejvíce nehod bylo zaviněno z důvodu nesprávného způsobu jízdy (65,5 %), na druhém místě je nedání přednosti v jízdě (27,1 %), následuje nepřiměřená rychlost jízdy a nesprávné předjíždění. Z důvodu technické závady jízdního kola se stalo 17 nehod.

Přehled číslo 9: HLAVNÍ PŘÍČINY NEHOD CYKLISTŮ
Hlavní příčina nehody
ROK 2004
Počet
nehod
tj. %Počet
usmrcených
tj. %
Nepřiměřená rychlost1666,237,0
Nesprávné předjíždění341,300,0
Nedání přednosti v jízdě73227,11637,2
Nesprávný způsob jízdy176665,52455,8

V porovnání s rokem 2003 se významněji snížil počet nehod i počet usmrcených osob u hlavní příčiny nesprávný způsob jízdy a nedání přednosti.

Pro informaci uvádím šest nejčetnějších a šest nejtragičtějších příčin nehod cyklistů v roce 2004:

pořadíŠEST nejčetnějších příčin nehod cyklistů
rok 2004
počet nehod
1.řidič se plně nevěnoval řízení vozidla683
2.nezvládnutí řízení vozidla607
3.nedání přednosti při vjíždění na silnici220
4.vjetí do protisměru208
5.nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ ! "203
6.jiný druh nesprávné jízdy101

Nejčetnější příčinou nehod cyklistů bylo, podobně jako u řidičů motorových vozidel, nevěnování potřebné pozornosti řízení vozidla a nezvládnutí řízení vozidla atd.

Nejtragičtější příčinou pak bylo nezvládnutí řízení vozidla, při těchto nehodách zahynulo 11 lidí atd.

pořadíŠEST nejtragičtějších příčin nehod cyklistů
rok 2004
počet usmrcených
1.nezvládnutí řízení vozidla11
2.nedání přednosti upravené dopravní značkou " STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ ! "6
3.řidič se plně nevěnoval řízení vozidla6
4.nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ ! "5
5.nedání přednosti při vjíždění na silnici3
6.jiný druh nesprávné jízdy3

Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu

Pod vlivem alkoholu bylo zaviněno celkem 8 445 nehod (tj. 4,5 % z celkového počtu), při kterých bylo 59 osob usmrceno a 3 674 zraněno. Oproti roku 2003 je počet nehod nižší o 631 (tj. o 7 %), počet usmrcených je nižší o 52 osob (tj. o 46,8 %) a počet zraněných je o 912 osob nižší. Vývoj těchto nehod a jejich následků je doposud velmi příznivý a na tyto nehody připadá 4,9 % z celkového počtu silničních obětí a to je jeden z nejnižších podílů v posledních letech.

Z celkového počtu 8 445 těchto nehod připadá na řidiče osobních automobilů 6 918 nehod (-491 nehod), na cyklisty -499 nehod (-125 nehod), na řidiče nákladních automobilů -519 nehod (+71 nehod), na chodce -215 nehod (-37 nehod), na řidiče motocyklů -112 nehod (-46 nehod), na řidiče malých motocyklů -81 nehod (-15 nehod), na řidiče traktorů -52 nehod (+14 nehod) atd.

Přehled číslo 10 NEHODY ZAVINĚNÉ POD VLIVEM ALKOHOLU
VINÍK NEHODYPOČET NEHODTJ. %POČET USMRCENÝCHTJ. %
Řidič motorového vozidla772191,45898,3
Chodec2152,511,7
Cyklista5005,90
Ostatní90,10
C e l k e m8445100,059100,0

V přehledu číslo 11 je porovnání počtu nehod a počtu usmrcených osob při nehodách v silničním provozu zaviněných účastníky silničního provozu pod vlivem alkoholu s údaji za rok 2003. Počet těchto nehod i počet usmrcených byl, v porovnání s rokem 2003, nižší. Snížení počtu těchto nehod ovlivnili především řidiči motorových vozidel a cyklisté (o 466, resp. o 124 nehod méně). Počet usmrcených osob pak pozitivně ovlivnili řidiči motorových vozidel.

Přehled číslo 11 NEHODY ZAVINĚNÉ POD VLIVEM ALKOHOLU - POROVNÁNÍ
Viník nehodyPočet nehod
rozdíl oproti roku 2003
Index
ROK 2003=100%
Počet usmrcených
rozdíl oproti roku 2003
Index
ROK 2003=100%
Řidič motorového vozidla-46694,3-4059,2
Chodec-3785,3-420,0
Cyklista-12480,1-80,0
Ostatní-469,20
C e l k e m-63193,0-5253,2

NÁSLEDKY NEHOD PODLE KATEGORIÍ VOZIDEL

Z celkového počtu 1 215 usmrcených osob při nehodách na pozemních komunikacích v České republice v roce 2004 bylo:

 1. 243 chodců
 2. 577 řidičů motorových vozidel, z toho:
  • 444řidičů osobních automobilů
  • 74 řidičů motocyklů
  • 44 řidičů nákladních automobilů
  • 6 řidičů malých motocyklů
  • 3 řidiči mopedů
  • 2 řidiči traktorů
  • 4 řidiči autobusů
 3. 295 spolujezdců v motorových vozidlech, z toho:
  • 261 spolujezdců v osobních automobilech
  • 17 spolujezdců v nákladních automobilech
  • 6 spolujezdců na motocyklech
  • 9 cestujících v autobusech
  • 2 spolujezdci na traktoru
 4. 99 cyklistů
 5. 1 řidič jiného nemotorového vozidla.

Z celkového počtu 1 215 usmrcených osob bylo 24 dětí (o 9 méně než v r. 2003). Z uvedeného počtu usmrcených dětí bylo 15 dětí jako spolujezdci v osobních automobilech (o 3 děti více) a 9 dětí chodců (o 8 dětí méně); v porovnání s rokem 2003 nebylo usmrceno žádné dítě - cyklista.

V porovnání s rokem 2003 jsme zaznamenali pokles počtu usmrcených osob v kategorii:

řidič osobního automobiluo 35 osob
cyklistao 24 osob
cestující v autobuseo 14 osob
chodeco 13 osob
spolujezdec v osobním automobiluo 10 osob
spolujezdec na motocykluo 4 osoby
řidič mopeduo 4 osoby atd.

Následky na životech a zdraví účastníků silničního provozu jsou v přehledu číslo 20 rozděleny na následky v obci a mimo obec.

Přehled číslo 20 POČTY USMRCENÝCH V OBCI A MIMO OBEC
KATEGORIE ÚČASTNÍKA
SILNIČNÍHO PROVOZU ROK 2004
USMRCENO
CELKEM
Z TOHO V OBCIZ TOHO MIMO OBEC
Řidiči osobních aut444108336
CHODCI24315588
Spolujezdci v os. aut.26163198
Cyklisté994950
Řidiči motocyklů743935
Cestující v BUS909
Spolujezdci moto642
Spolujezdci v nákl. aut.17512
Ostatní spolujezdci000
Řidiči malých moto642
Řidiči nákladních aut44539
Řidiči BUS422
Řidiči TRAKT422
Řidiči mopedů321
Ostatní 101
CELKEM 1215438777
z toho:
děti spolujezdci ve vozidlech18117
děti chodci972
děti cyklisté000
DĚTI Celkem27819

Z celkového počtu 1 215 usmrcených osob při nehodách na pozemních komunikacích, připadá 64 % na nehody, které se staly mimo obec, a to je o 0,8 procentního bodu více než v roce 2003. Z celkového počtu usmrcených, podle jednotlivých kategorií účastníků provozu na pozemních komunikacích, připadá na nehody mimo obec:

Cestující v autobusech100,0 %
Řidiči nákladních automobilů88,6 %
Spolujezdci v osobních automobilech75,9 %
Řidiči osobních automobilů 75,7 %
Spolujezdci v nákladních automobilech70,6 %
Cyklisté50,5 %
Řidiči autobusů50,0 %
Řidiči traktorů50,0 %
Řidiči motocyklů47,3 %
Chodci36,2 %
Spolujezdci na mototocyklech33,3 %
Řidiči malých motocyklů33,3 %
Řidiči mopedů33,3 %

Zdroj: Policie ČR

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: cyklista
Popis: Hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel. Důraz je kladen na problematiku cyklistické dopravy.