Je na čase posunout hranice Vize nula? Myslí si to partneři z oblasti udržitelné mobility ve Švédsku

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Švédská ministryně pro životní prostředí Karolina Skogová se 16. listopadu 2017 ve Stockholmu podílela na zahájení zasedání švédské Rady dopravní bezpečnosti pro aktivní a udržitelnou mobilitu pod názvem „Za hranice Vize nula“. Jde o významné přehodnocení priorit dopravní bezpečnosti ve Švédsku.

Švédská Rada dopravní bezpečnosti pro aktivní a udržitelnou mobilitu na semináři, zahajovaném švédskou ministryní životního prostředí Karolinou Skogovou, odhalila novou propagační kampaň aktivní mobility „Za hranice Vize nula“. Evropská cyklistická federace předsedá švédské organizaci na podporu cyklistické dopravy Cykelfrämjandet a je zakládajícím členem Rady pro dopravní bezpečnost a z této pozice se domnívá, že jde o zásadní krok vpřed, který pomůže udržovat švédské dědictví v oblasti bezpečnosti dopravy, a to především pro cyklisty a chodce.
 


Během zahájení ministryně chválila Švédsko, které slouží jako vzor pro další státy díky příznivému dopravnímu klimatu. Nastává však čas posunout  Vizi nula dále do budoucnosti.

 „Když rodiče váhají, zda nechat dvanáctileté dítě venku samotné, většinou jsou důvodem externí faktory jako doprava, a právě tam můžeme mít určitý vliv. Pokud správně nastavená koncepce dopravy umožní dvanáctiletým dětem svobodně se pohybovat venku, provozovat sportovní aktivity nebo kdykoliv se vidět s kamarády, pak jsme uspěli. Jsme-li schopni se při naší práci dívat z perspektivy dítěte, přináší to užitek nám všem.“

Představila také nové strategie švédské vlády pro plánování rozvoje měst, které pomohou zvýšit podíl cyklistické dopravy a zlepšit zdravotní stav obyvatel i občanské prostředí. Přínosy aktivní mobility v oblasti veřejného zdraví a kvality života by měly získat prominentní postavení jak v diskuzích k bezpečnosti dopravy, tak v socioekonomických modelech, používaných pro hodnocení infrastrukturních opatření.

Cílem kampaně Rady pro dopravní bezpečnost je motivovat a podpořit politiky, úředníky a další odborníky, kteří se podílejí na dopravních strategiích a dopravní politice kdekoliv na světě, aby zapracovali na zdokonalení dvacetileté kampaně „Vize nula“ tím, že začnou zohledňovat zdravotní přínosy aktivní dopravy. Již dvacet let usiluje iniciativa Vize nula o snížení počtu úmrtí a těžkých zranění při dopravních nehodách na nulu. Iniciativa byla zahájena v roce 1997 a od té doby se podařilo snížit počet smrtelných dopravních nehod ve Švédsku na polovinu. Inspirovala odborníky v dopravě po celém světě, ale jak se domnívají ti, kdo se víc zabývají udržitelnou mobilitou, postrádá důraz na zdravotní přínosy aktivní mobility.

Nová kampaň byla 16. listopadu 2017 představena na švédské škole sportu a zdravotních věd GIH ve Stockholmu. Kromě ministryně Skogové zdůrazňovali pozitivní účinky cyklistické dopravy a obecně aktivní mobility i jejích přínosů pro společnost i přední odborníci ve výzkumu. Carl Johan Sundberg, profesor a doktor molekulární a aplikované fyziologie na institutu Karolinska, hovořil o přínosech každodenní aktivity pro zdraví těla i mysli. Anna Niska, vedoucí výzkumu ve švédském Národním institutu pro výzkum silniční a dopravní infrastruktury (VTI), představila svou práci projektové manažerky pro „zranitelné účastníky dopravního provozu“. Projekt, kterým vláda institut pověřila, je zaměřen na zvýšení počtu cyklistů mezi dětmi a mladistvými. Anna Niska k tomu řekla:

 „Cílem Vize nula je dosáhnout nulového počtu usmrcených a zraněných osob při dopravních nehodách. Úspěchy z posledních let můžeme přičítat rozdělení zodpovědnosti mezi účastníky dopravy a odborníky na koncepci dopravy. V současnosti sice vyrábíme bezpečnější automobily, ale často zapomínáme na chodce a cyklisty.“

Peter Schantz, profesor biologie člověka na švédské škole sportu a zdravotních věd, představil studii, která ukazuje, že pokud by jedna třetina osob, jež v současnosti jezdí do práce autem, začala jezdit na kole, nižší množství škodlivých emisí a zdravotní benefity této změny by ročně ve Stockholmu zachránili až 80 lidských životů.

Kampaň má podporu i Evropské cyklistické federace. Její generální tajemník Bernhard Ensink se vyjádřil následovně:

Jde o skvělou iniciativu, která může navázat na úspěch Vize nula, a dokonce ho ještě povýšit. Švédsko musí využít příležitosti a současné trendy ve vývoji dopravy začlenit do strategií péče o veřejné zdraví. Podpora aktivních způsobů dopravy, jako jsou chůze nebo jízda na kole, přispívá ke snižování hladiny emisí i k omezení problémů s dopravní přetížeností měst.“

Podle rady jde v kampani „Za hranice Vize nula“ především o to, aby se aktivní prvek cyklistické dopravy stal součástí diskuze na téma bezpečnost dopravy/veřejné zdraví. To zahrnuje několik klíčových bodů:

  • Socioekonomické modely, které diktují podobu našich investic do infrastruktury, musí začít zohledňovat aktivní mobilitu a její přínosy v oblastech jako prevence chorob a zvyšování kvality života.
  • Vládní Agentura pro dopravu musí být pověřena úkolem zvyšovat podíl aktivní dopravy. Je nepřijatelné, že švédský celonárodní plán Vize nula začíná a končí propagací cyklistických přileb a zcela postrádá celonárodní cíle v oblasti cyklodopravy. Cyklistická doprava se aktuálně nezmiňuje ani v prohlášení Dopravního úřadu, ani v národním dopravním plánu.
  • Švédsko potřebuje Vizi nula, která zachraňuje životy, prodlužuje délku života a zvyšuje jeho kvalitu. Nové ekologicky zaměřené a zdravé plánování dopravy musí vytvořit vizi pro zdravější a aktivnější populaci.
  • Rada vyzývá švédského ministra pro infrastrukturu Tomase Enerotha, aby v oblasti dopravy a zdraví vytyčil nový cíl, který se dívá za hranice Vize nula. Na konci tohoto cíle by měla být doprava, která zachraňuje lidské životy a zvyšuje jejich kvalitu díky podpoře aktivní mobility především ve formě cyklistické a pěší dopravy.

Autorem článku: Lars Strömgren,Vice-prezident ECF a prezident Cykelfrämjandet

Překlad článku: Asociace měst pro cyklisty

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/it-time-move-beyond-vision-zero-%E2%80%93-swedish-sustainable-mobility-stakeholders

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: mobilita, udržitelná mobilita, doprava, rozvoj
Popis: Karolina Skogová se 16. listopadu 2017 ve Stockholmu podílela na zahájení zasedání švédské Rady dopravní bezpečnosti...