Měření zraku během října ukázalo, že 28 % řidičů jezdí se špatnou korekcí zraku

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Říjnová akce BESIP a GrandOptical ukázala, jak jsou na tom čeští řidiči se zrakem.


Z tisíců měření se ukázalo, že zhruba čtvrtina (27 %) měla správné brýle nebo čočky, 45 % potřebovalo menší změnu a u plných 28 % byla potřeba změna korekce o více než 0,75 dioptrie. U řidičů, kteří přišli na měření poprvé v životě, byla čísla výrazně horší. Bez potřeby brýlí odešla jen necelá 3 % návštěvníků, dalších 58 % s korekcí do půl dioptrie a varujících 39 % potřebovalo korekci o 0,75 a více dioptrie. 

Zájem o říjnové měření zraku zdarma byl i díky kampani značný. Celkem do poboček GrandOptical našlo letos cestu o čtvrtinu více lidí než v roce 2021.  

„Ukazuje se, že největší riziko představují ti řidiči, kteří brýle dříve nepotřebovali a o své vadě ani neví nebo ji podceňují. U 32 % z nich byla objevena potřeba korekce o 0,75-1,25 dioptrie, u dalších 6 % o 1,5 -2,5 dioptrie a u 1 % dokonce ještě vyšší. To jsou už hodnoty, které řízení ovlivňují významně,“ komentuje výsledky komerční ředitel GrandOptical Pavel Krejčí. Dodává přitom, že kromě například pozdních reakcí mají vady zraku vliv i například na únavu na dlouhých cestách. 

Rozdíl současné korekce s tou, kterou by správně měli mít: 

  Procentuální podíl v roce 2022 Procentuální podíl v roce 2021
Správná korekce  27 % 28 %
Odchylka do 0,5 dpt 45 % 46 %
Odchylka 0,75 – 1,25 dpt 23 % 21 %
Odchylka 1,5 – 2,25 dpt 4 % 4 %
2,5 – 3,25 dpt >1% 1 %
3,5 a více dpt >1% >1%
Celkem 100 % 100 %

 
„Dobré vidění je klíčové pro bezpečnost na silnici, zvlášť na podzim a v zimě, kdy se výrazně zhoršuje viditelnost, a to i v časech ranní a odpolední dopravní špičky. Chodce, značky, překážky, to vše rozezná člověk se špatným zrakem výrazně později a pak mu chybí čas na reakci,“ komentuje výsledky měření vedoucí BESIP Tomáš Neřold. „Heslo vidět a být viděn platí přitom nejen pro řidiče, ale i pro cyklisty, kterým navíc při kolizi hrozí větší újma. Podle nedávného průzkumu si asi pětina řidičů, kteří je jinak nosí, do auta brýle nebere. U cyklistů to je dokonce polovina.“

 
Kdy naposledy byli na kontrole zraku:

  Výsledky 2022 Výsledky 2021 Výsledky 2019
před 3 lety a více 64 % (z toho u 
19 % šlo o první vyšetření vůbec)
59 % 44 %
před 2 lety 25 % 29 % 18 %
rok a méně 11 % 11 % 38 %

 
Podobně jako před třemi lety a vloni se zjišťovalo, jak často lidé na kontrolu zraku chodí. Čísla se opět zhoršila a přibylo lidí, kteří si naposledy nechali změřit zrak před třemi a více lety. Doporučená frekvence měření je přitom alespoň jednou za dva roky. Musíme brát v potaz, že toto jsou data od lidí, kteří využili akce měření zraku zdarma a mohou se od celé populace lišit, nicméně i nedávný průzkum ukázal, že doporučenou dvouletou frekvenci prohlídek očí dodržuje kolem poloviny řidičů,“ dodává Tomáš Neřold.
 
Měření zraku probíhalo během celého října na celkem 61 prodejnách a bylo v tomto období pro zájemce zcela zdarma. Šlo o součást společného projektu BESIP a GrandOptical zaměřeného na prevenci zrakového zdraví zejména u řidičů. 
 
Další detailní data z letošního měření: 

V měřeném vzorku lidí bylo zastoupení mužů a žen téměř přesně půl na půl. Rozložení podle věku ukázalo naprostou většinu testovaných ve věku mezi 26 až 65 lety.


https://www.ibesip.cz/getattachment/af8d64d0-c132-41fe-87c0-7f909d8d70f0/iStock-930864180.jpg?lang=cs-CZ&width=1200&height=757&ext=.jpg

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Měření zraku během října ukázalo, že 28 % řidičů jezdí se špatnou korekcí zraku