Miliony dětí přišly o výuku bezpečnosti silničního provozu během pandemie

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V reakci na celosvětovou pandemii COVID-19 v březnu 2020 zavedla většina evropských zemí omezení cestování a pohybu a současně uzavřela školská zařízení. 


Brusel, tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC) 

Podle nově vydané zprávy Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC) z tohoto důvodu nebyla realizována výuka dopravní výchovy na školách, neuskutečnily se plánované zkoušky pro bezpečnou jízdu na kolech a další aktivity z oblasti bezpečnosti silničního provozu. Odloženo bylo taktéž testování nových nebo revidovaných výukových materiálů.   

Vzhledem k tomu, že školy přešly na dálkové (on-line) studium, bylo v několika zemích zaznamenáno výrazné zaměření na novou formu výuky a soustředění se více na základní předměty. Tato skutečnost může mít za následek to, že v roce 2020 ve srovnání s předchozími lety méně dětí absolvovalo vzdělávání v oblasti bezpečnosti a mobility. Několik odborníků na vzdělávání konzultovaných pro účely této zprávy však zjistilo, že tato situace má v oblasti vzdělávání i pozitivní dopad. Vznikly nové nástroje předávání informací dané skupině a nové pracovní postupy, které by v budoucnu mohly vést ke zlepšení výsledků.
 

Zpráva byla zveřejněna u příležitosti třetího Mezinárodního dne vzdělávání UNESCO (24. ledna 2021). Tématem akce tohoto roku je „Obnovit a oživit vzdělávání pro generaci COVID-19“.

Vzdělávací materiály o bezpečnosti v dopravě a mobilitě dopravy byly v reakci na vzniklou situaci stále více digitalizovány a byly aktivně předávány školám, pedagogům i rodičům. Několik zemí a organizací zavedlo digitální platformy, kde byly na jednom místě shromážděny a prezentovány vzdělávací materiály. V některých zemích proběhlo on-line školení učitelů.

Pokud jde o budoucí formu poskytování vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu, většina konzultovaných odborníků se domnívá, že digitalizace výuky bude i nadále pokračovat. Některé aspekty vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu však nelze realizovat na dálku a nahradit on-line podobou. Jedná se např. o aktivity, které je nutné fyzicky realizovat (trénink na jízdním kole apod.). Někteří odborníci taktéž varují, že forma dálkové výuky by neměla nahradit osobní výuku. Dá se očekávat, že vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu by se mělo vyvíjet takovou formou, která reaguje na změny chování osob v souvislostí pandemií COVID-19, tedy např. preferenci chůze, jízdy na kole do školy atd.

Tato odborná zpráva byla zpracována na základě pomoci odborníků na dopravní výchovu v 11 evropských zemích: Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Řecku, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Skotsku (UK) a Španělsku.


Zprávu lze stáhnout z www.etsc.eu/LEARNFlash1, je publikována jako součást Projektu „LEARN“ (Leveraging Education to Advance Road safety Now), realizovaného Evropskou radou pro bezpečnost dopravy (ETSC), Vlámskou nadací pro dopravní znalosti (VSV) a Fundación MAPFRE. Více informací o projektu je k dispozici na: www.trafficsafetyeducation.eu
 
Zdroj: https://etsc.eu/millions-of-children-missed-out-on-road-safety-education-during-covid-19-lockdowns/

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 
První část zprávy k projektu „LEARN“ se zaměřuje na dopad pandemie COVID-19 prostřednictvím rozhovorů s danými odborníky. Popisuje jejich zkušenosti s omezením poskytování vzdělávání v oblasti bezpečnosti a mobility v jejich zemích, včetně míry ovlivnění jejich práce a míry přizpůsobení. Druhá část zprávy k projektu „LEARN“ se zaměřuje na dlouhodobý dopad pandemie COVID-19 na bezpečnost dopravy a vzdělávání v oblasti mobility v Evropě.

Obrazek2.jpg

Nastavená omezení v důsledku COVID-19 vedla ke snížení mobility celé populace. Zavřené byly školy, sportovní areály, většina dětí trávila čas doma. V České republice nebyl u lidí strach z viru tak velký, proto se lidé po opětovném uvolnění některých opatření snažili vrátit zpět k normálnímu životu.

V roce 2020 došlo v oblasti vzdělávání dětí k mnoha dočasným změnám. Jednalo se především o situaci, kdy výuka dětí probíhala z domova prostřednictvím on-line formy. U mladších dětí byly vyučovány touto on-line formou pouze ty nejdůležitější předměty. U starších žáků (12-15 let, 15-18 let) probíhala výuka ve všech předmětech. Oblast bezpečnosti dopravy a mobility dopravy bohužel do výuky začleněna nebyla.

Nemyslíme si, že vzdělávání v oblasti dopravní výchovy se z dlouhodobého hlediska díky pandemii COVID-19 změní“, uvádí Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) a dodává: „Místo toho očekáváme, že situace bude velmi podobná jako dříve, žáci ve školách pravděpodobně zameškané hodiny doženou. Netýká se to však aktivit v oblasti bezpečnosti silničního provozu a některých vzdělávacích aktivit, které byly plánovány pouze pro daný ročník žáků. Jedná se např. o soutěž Mladý cyklista, kdy jeden ročník žáků neměl příležitost se této soutěže zúčastnit.


https://www.ibesip.cz/Besip/media/Besip/data/web/Obrazek1.jpg?ext=.jpg

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Miliony dětí přišly o výuku bezpečnosti silničního provozu během pandemie