Ochranný ostrůvek u obce Bedřichovice

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V CDV proběhlo v letech 2002 – 2004 sledování dopravně-inženýrských charakteristik a nepřímých ukazatelů bezpečnosti na lokalitě s místním názvem „Pindula“. Jedná se o křižovatku silnic II/430 (Brno – Rousínov – Vyškov), III/37370 (směr Podolí) a III/4171 (směr Bedřichovice) u obce Bedřichovice. Sledování probíhají s cílem zvýšit bezpečnost pěších a cyklistů na řešené křižovatce a navazují na provedené úpravy navržené CDV v roce 2002. Článek obsahuje i výsledky měření rychlosti.

V CDV proběhlo v letech 2002 – 2004 sledování dopravně-inženýrských charakteristik a nepřímých ukazatelů bezpečnosti na lokalitě s místním názvem „Pindula“. Jedná se o křižovatku silnic II/430 (Brno – Rousínov – Vyškov), III/37370 (směr Podolí) a III/4171 (směr Bedřichovice) u obce Bedřichovice. Sledování probíhají s cílem zvýšit bezpečnost pěších a cyklistů na řešené křižovatce a navazují na provedené úpravy navržené CDV v roce 2002.

obrázek:obr 1 situace na ortofotomape cervene jsou vyznaceny zastav

Obr 1: Situace na ortofotomapě – červeně jsou vyznačeny zastávky a přechody pro chodce

Silnice II/430 byla původně úsekem silnice I/47, jejíž funkci převzala dálnice D1. Ve směru od Brna předchází posuzované křižovatce asi dvoukilometrový úsek mírného klesání převážně ve směrově přímé trase. Ve směru na Vyškov navazuje výrazné stoupání v délce asi 1000 metrů. Silnice II/430 je ve sledovaném úseku vybudována v návrhové kategorii S11,5/80.

Mezi směry Brno – Podolí a Vyškov – Bedřichovice jsou vytvořeny plochy pro autobusové zastávky. Ve zmíněném úseku je velmi široká a přehledná, v dlouhém směrovém oblouku a v mírném údolnicovém oblouku. To vše přispívá ke zvýšené průjezdní rychlosti vozidel, navíc v prostoru rozlehlé křižovatky s pohybem chodců a cyklistů přes přechody pro chodce a k autobusovým zastávkám.

Úvodní měření v roce 2002 bylo prováděno laserovou pistolí kontinuálním způsobem. Z výsledků je zřejmá zvýšená rychlost vozidel a překračování maximální dovolené rychlosti 90 km/h. To vše je potvrzuje výše zmíněné aspekty nebezpečné křižovatky.

obrázek:obr 2 pohled na krizovatku pred upravou foto 12 2002 smer vys

Obr 2: Pohled na křižovatku před úpravou (foto 12/2002, směr Vyškov)

Na základě návrhu stavebních opatření (CDV, 12/2002) byla provedena zklidňující opatření – ochranný ostrůvek na přechodu pro chodce. Dále byla svislou dopravní značkou snížena nejvyšší dovolená rychlost na 70 km/h).

Měření v roce 2004 prokázala snížení rychlosti: např. rychlost V85 uprostřed křižovatky se snížila z 90 km/h (2002) na 75 km/h, tj. o 15 km/h.

obrázek:obr 3 pohled na krizovatku po uprave foto 9 2004 smer vyskov

Obr 4: Ochranný ostrůvek

Výsledky měření rychlosti shrnují následující grafy a tabulka. V obrázku jsou grafy vývoje rychlosti V85 na obou stanovištích (stanoviště 1 – vozidla jedoucí na Brno, stanoviště 2 – vozidla jedoucí na Vyškov). Čárkovaně je rychlost před úpravou (2002), plnou čarou po úpravě (2004). Oblasti rozsahu kontinuálního měření rychlosti jsou pro přehlednost znázorněny barevně (směr Vyškov světle modře, směr Brno tmavě modře).

obrázek:vjezdovy ostruvek v obci bedihost 1538
    40 m 70 m 85 m 100 m 115 m
stan. 1 2002 89 98 96 96 95
  2004 76 81 83 84 84
    70 m 100 m 115 m 130 m  
stan. 2 2002 90 89 89 91  
  2004 75 76 79 77  
Tabulka 1: Vývoj rychlosti V85 v letech 2002 a 2004
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: měření rychlosti, bezpečnost provozu, křižovatka úrovňová, přechod, přechod pro chodce, opatření
Popis: V CDV proběhlo v letech 2002 – 2004 sledování dopravně-inženýrských charakteristik a nepřímých ukazatelů bezpečnosti na lokalitě s místním názvem „Pindula“.…