Plánovaná novelizace TP ke zklidňování dopravy a souvisící témata

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V minulém měsíci proběhla Silniční konference, na které byla mimo jiné představena plánovaná novelizace TP ke zklidňování dopravy a souvisící témata.


V letošním roce započaly práce na novelizaci TP týkajících se zklidňování dopravy. Jejich název by měl být Zásady zklidňování dopravy na pozemních komunikacích v obcích. Nově vznikající TP budou platit pro navrhování zklidňování, včetně navrhování obytných zón, pěších zón, zón 30 a úprav průtahů silnic obcemi.

Před zadáním zpracování těchto nových technických podmínek byla provedena analýza stavu technických předpisů Ministerstva dopravy a bylo navrženo, že budou zcela nahrazeny následující TP:

  • TP 103 - Navrhování obytných a pěších zón,
  • TP 131 - Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi,
  • TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích,
  • TP 145 - Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi,
  • TP 218 - Navrhování zón 30.

Některé z těchto předpisů jsou zastaralé, jiné obsahují stále aktuální informace. Povědomí o některých prvcích před 20 lety nebylo velké, v současné době se projektanti s těmito prvky vypořádávají hravě a není nutné uvádět v technických předpisech rozsáhlé informace. Přesto budou nové technické podmínky uvádět informace o zásadách dopravního zklidňování a o optimálním postupu návrhu.

Mezi hlavní kapitoly zpracovávané v rámci TP patří kromě obecných částí také utváření komunikací v obcích, průtahy silnic obcemi, řešení místních komunikací mimo průtahy, Zóny 30, obytné zóny, pěší zóny, sdílené zóny.

V TP budou uvedeny jednotlivé prvky pomocí nákresů tak, aby byly přehled a dalo se v nich dobře orientovat. Na konci dokumentu bude pak obrazová příloha, do které budou vloženy příklady z praxe s komentářem.

Zpracovateli TP je Centrum dopravního výzkumu, v, v. i. a Edip, s. r. o. Nové technické podmínky Zásady zklidňování dopravy na pozemních komunikacích v obcích by měly být k dispozici od začátku července 2023.

 

ZÁVĚR

Využití TP povede ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty, efektivní využití prostoru komunikace, zvýšení estetické úrovně průtahů a MK.

Tyto technické podmínky budou obsahovat souhrn zásad návrhu dopravního zklidňování a budou určeny zejména projektantům dopravních staveb, dopravním inženýrům, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.  

Zpracovali:
Ing. Eva Simonová, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., eva.simonova@cdv.cz

Ing. Luděk Bartoš, Edip, s. r. o., bartos@edip.cz

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Plánovaná novelizace TP ke zklidňování dopravy a souvisící témata