Politika bezpečnosti dopravy, ekonomické následky nehod

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Studium bezpečnosti v silniční dopravě je založeno na využívání řady databází nehodovosti na domácí i mezinárodní úrovni. Na úrovni ČR existuje základní databáze nehodovosti na Policejním prezidiu ČR, v níž jsou uloženy všechny nehody registrované Policií ČR na základě příslušných zákonů (podle aktuálních limitů). Vybrané souhrnné údaje jsou pravidelně měsíčně publikovány jednak ve statistikách nehodovosti na webu Policie ČR, jednak v ročence „Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice“, vydávané Policií ČR. Kromě toho jsou vedeny určité údaje o usmrcených a zraněných osobách v silniční dopravě v registrech Ministerstva zdravotnictví. Některé vybrané údaje rovněž publikuje ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) - zemřelí a hospitalizovaní. Na mezinárodní úrovni jsou nejdůležitější databáze IRTAD a CARE. Databáze IRTAD je spravována Společným výzkumným centrem OECD / ITF. Jedná se o agregovanou databázi, obsahující pouze souhrnné údaje nehodovosti v určitém dohodnutém členění. Zahrnuje údaje ze zemí OECD z Evropy, Ameriky, Asie a Austrálie a postupně také z dalších zemí, splňujících určité standardy na data. Její výhodou je také poměrně rychlá aktualizace. Některé souhrnné údaje z IRTAD jsou veřejně přístupné na webu ITF, většina však pouze pro členy skupiny IRTAD. Postupně roste také význam databáze CARE, která je největší evropskou databází nehodovosti, obsahující disagregovaná data. Prostřednictvím obsažených záznamů o jednotlivých nehodách v jednotné struktuře v rámci celé EU jsou možné výběry dat současně podle mnoha kritérií. Jsou zde obsažena data nehodovosti všech „starých“ členů EU (kromě Německa) a postupně také data nových členů od roku 2004. I zde jsou k veřejné dispozici základní výběry dat, zatímco přístup k celé databázi je umožněn pouze vybraným členům pracovní skupiny. Další méně významné databáze nehodovosti na vládní úrovni vytváří EHK-OSN a EU (Eurostat). V USA existuje disagregovaná databáze nehodovosti FARS, která je veřejně přístupná. Kromě těchto zdrojů existují určité přehledy dat týkající se dopravní nehodovosti i u dalších mezinárodních organizací, jako WHO, IRF, IRU, ERF a dalších. Odkazy:Statistika nehodovosti Policie ČRStatistiky ÚZISDatabáze IRTADDatabáze CARE EHK-OSN - dopravní statistiky Eurostat - dopravní statistiky


Přehled databází nehodovosti

Studium bezpečnosti v silniční dopravě je založeno na využívání řady databází nehodovosti na domácí i mezinárodní úrovni.

Na úrovni ČR existuje základní databáze nehodovosti na Policejním prezidiu ČR, v níž jsou uloženy všechny nehody registrované Policií ČR na základě příslušných zákonů (podle aktuálních limitů). Vybrané souhrnné údaje jsou pravidelně měsíčně publikovány jednak ve statistikách nehodovosti na webu Policie ČR, jednak v ročence „Přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice“, vydávané Policií ČR. Kromě toho jsou vedeny určité údaje o usmrcených a zraněných osobách v silniční dopravě v registrech Ministerstva zdravotnictví. Některé vybrané údaje rovněž publikuje ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) - zemřelí a hospitalizovaní.

Na mezinárodní úrovni jsou nejdůležitější databáze IRTAD a CARE. Databáze IRTAD je spravována Společným výzkumným centrem OECD / ITF. Jedná se o agregovanou databázi, obsahující pouze souhrnné údaje nehodovosti v určitém dohodnutém členění. Zahrnuje údaje ze zemí OECD z Evropy, Ameriky, Asie a Austrálie a postupně také z dalších zemí, splňujících určité standardy na data. Její výhodou je také poměrně rychlá aktualizace. Některé souhrnné údaje z IRTAD jsou veřejně přístupné na webu ITF, většina však pouze pro členy skupiny IRTAD.

Postupně roste také význam databáze CARE, která je největší evropskou databází nehodovosti, obsahující disagregovaná data. Prostřednictvím obsažených záznamů o jednotlivých nehodách v jednotné struktuře v rámci celé EU jsou možné výběry dat současně podle mnoha kritérií. Jsou zde obsažena data nehodovosti všech „starých“ členů EU (kromě Německa) a postupně také data nových členů od roku 2004. I zde jsou k veřejné dispozici základní výběry dat, zatímco přístup k celé databázi je umožněn pouze vybraným členům pracovní skupiny.

Další méně významné databáze nehodovosti na vládní úrovni vytváří EHK-OSN a EU (Eurostat). V USA existuje disagregovaná databáze nehodovosti FARS, která je veřejně přístupná. Kromě těchto zdrojů existují určité přehledy dat týkající se dopravní nehodovosti i u dalších mezinárodních organizací, jako WHO, IRF, IRU, ERF a dalších.

Odkazy:
Statistika nehodovosti Policie ČR
Databáze IRTAD

Bílá kniha (White Paper on European transport policy)

 • COST 313 - Socio-economic cost of road accidents, Final report 1994, 127 pp. (Chairman Krupp, R., Vice-Chairman McMahon, K.)
 • Costs of road accidents in the Netherlands 2000, SWOV report
 • Česká asociace pojišťoven
 • Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft 2002
 • DOG Jubiläumstagung (100. Tagung) 26.-29.9. 2002 ICC Berlin, autor Rumar K.
 • Elvik, R., An analysis of official economic valuations of traffic accident fatalities in 20 motorized countries, Accident Analysis and Prevention, 1995 (27), 2, 237-247
 • Highways economics note no. 1/1996- 2003, UK Department for Transport
 • Höhnscheid, K.-J., Straube, M., Volkswirtschaftliche Kosten durch Straßenverkehrsunfälle in Deutschland 2001, BASt-Info 2003/7, 2002-2004/4, 2003-2005/10
 • Hopkin, J., M., Simpson, H., Valuation of road accidents, TRL research report, Transport Research Laboratory, Crowthorne 1995, 22 pp.
 • Koňárek: Aktualizace výpočtu ztrát způsobených nehodovostí v silničním provozu, CDV 2000
 • Koňárek: Aktualizace výpočtu ztrát způsobených nehodovostí v silničním provozu za rok 2001, CDV 2002
 • Koňárek: Aktualizace výpočtu ztrát způsobených nehodovostí v silničním provozu za rok 2002, CDV 2003
 • Koňárek: Aktualizace výpočtu ztrát způsobených nehodovostí v silničním provozu za rok 2003, CDV 2004
 • Koňárek: Výpočet celospolečenských ztrát z dopravní nehodovosti za rok 1993, CDV 1994
 • Malý výkladový slovník z oblasti ekonomiky životního prostředí, MŽP 1994, str. 69
 • Přehledy o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, vydávané Ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia ČR
 • Ročenky Českého statistického úřadu
 • Rosebud (2004): WP3 – The Use of Efficiency Assessment Tools:Solution to Barriers
 • Rosebud (2005): WP4 – Testing the efficiency assessment tools on selected road safety measures
 • Trawén, A., Maraste, P., Persson, U., International comparison of costs of a fatal casualty of road accidents in 1990 and 1999, Accident Analysis and Prevention, 2002 (34), 3, 323-332
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky
 • Volkswirtschaftliche Kosten der Personenschäden im Straßenverkehr, Baum, H., Höhnscheid, K.-J., Bericht der BASt, Bergisch Gladbach 1999, 84 S.
 • Volkswirtschaftliche Kosten der Sachschäden im Straßenverkehr, Baum, H., Höhnscheid, K.-J., Höhnscheid, H., Schott V., Bericht der BASt, Bergisch Gladbach 2000, 20 S.
 • Výzkumná zpráva projektu ROSEBUD (The Use of Efficiency Assessment Tools: Solution to Barriers), červen 2004.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: doprava silniční, databáze nehodovosti, nehodovost
Popis: Popis databází nehodovosti v silničním provozu.