Průzkum v Kroměříži 2000-2004

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Již popáté byl v červnu v Kroměříži uskutečněn průzkum používání cyklistických přileb. Tento je pokaždé prováděn podle stejné metodiky: v předem stanovených časových intervalech ve 3-4 po sobě následujících dnech jsou na nejfrekventovanějších místech ve městě zaznamenáváni projíždějící cyklisté, přičemž se současně zaznamenává, zda cyklista měl, či neměl cyklistickou přilbu. Každoročně je zaznamenáno několik tisíc cyklistů (roce 2004 jich bylo 4991), takže výsledky můžeme považovat za reprezentativní.

Již popáté byl v červnu v Kroměříži uskutečněn průzkum používání cyklistických přileb. Tento je pokaždé prováděn podle stejné metodiky: v předem stanovených časových intervalech ve 3-4 po sobě následujících dnech jsou na nejfrekventovanějších místech ve městě zaznamenáváni projíždějící cyklisté, přičemž se současně zaznamenává, zda cyklista měl, či neměl cyklistickou přilbu. Každoročně je zaznamenáno několik tisíc cyklistů (roce 2004 jich bylo 4991), takže výsledky můžeme považovat za reprezentativní.

V následující tabulce jsou shrnuty výsledky v jednotlivých letech:

Věková skupinalistopad 2000červen 2001červen 2002červen2003červen 2004
0 - 103,47%40,54%35,19%50,78%56,59%
11 - 151,88%11,08%11,58%21,68%21,90%
16 - 650,36%0,97%1,35%2,25%3,16%
66 a více0,00%0,98%0,20%2,30%1,32%
CELKEM0,57%2,74%3,05%5,73%6,63%

Z ní je patrný stabilní nárůst počtu cyklistů používajících cyklistickou přilbu. Pokud bychom výsledky srovnali s obdobím před 5 lety, kdy neplatila povinnost nošení cyklistických přileb pro děti (platí od r. 2001), vidíme, že se jedná o nárůst více než desetinásobný. Na druhé straně, proti roku 2004 došlo k nárůstu pouze o 15 %, byť v našem městě již druhým rokem běží v rámci projektu Kroměříž - bezpečná komunita kampaň „Na kolo jen s přilbou“.

V dětském věku není již patrný rozdíl v používání přileb mezi chlapci a dívkami, naopak u dospělých je rozdíl mezi pohlavími výrazný - muži nosí přilbu téměř 2× častěji než ženy. Osobně mne vždy potěší, že i někteří senioři dostatečně dbají o svoji bezpečnost a nasadí si při jízdě městem přilbu.

Z evidence úrazovosti prováděné v našem městě vyplývá, že jen za loňský rok utrpělo dopravní úraz jako cyklista či při jízdě na kolečkových bruslích 214 osob, z toho 46 do 19 let. Je známo, že ve více než polovině těchto úrazů dochází k poranění hlavy, přičemž zhruba 10 % těchto úrazů je označeno za závažný, který může ohrozit život. Přitom správně nasazená přilba ochrání hlavu v 80 %.

Z výše uvedeného vyplývá, že kdyby přilbu používali všichni cyklisté, jen v našem městě bychom za jediný rok ochránili před závažným úrazem hlavy 8 osob, z toho 2 děti. Uvědomme si, že pokud ke zranění dojde, může zanechat trvalé následky či dokonce skončit tragicky. Nepřesvědčí vás tyto argumenty o tom, abyste i vy začali přilbu používat?

Podrobnější tabulky z průzkumů: