Retroreflexe svislých dopravních značek

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Kvalitní dopravní infrastruktura je základním předpokladem pro zajištění požadované úrovně bezpečnosti silničního provozu. Pro řidiče i bezpečnost silničního provozu jsou optické parametry svislých dopravních značek jednou z nejdůležitějších vlastností při sdělování svých informací směrem k řidičům.


Článek se zabývá problematikou měření retroreflexe svislých dopravních značek v provozním neočištěném stavu a ve stavu po očištění. Dále má čtenáři poskytnout informace o aktuálních hodnotách retroreflexe svislých dopravních značek (SDZ) z pohledu tak, jak byly zjištěny. Cílem článku není analýza hodnot týkajících se materiálů, ze kterých byly svislé dopravní značky vyrobeny, ale má za úkol se na značky dívat jako na celek a to tak, jak na řidiče dopravní značka působí svými retroreflexními vlastnostmi. Cílem článku je shrnutí vyhodnocení naměřených hodnot retroreflexe a poskytnutí výsledků zjištěného stavu. Vyhodnocování získaných hodnot je aplikováno vždy pro celou značku a nejen pro jednotlivé funkční materiály, ze kterých je značka vyrobena, jde tak o určitý pohled na danou problematiku z hlediska bezpečnosti uživatele – řidiče.

 

Více v časopise Traffic Forum, vydávaného Výskumným ústavem dopravným, Žilina

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: retroreflexe, svislé dopravní značení, viditelnost, bezpečnost
Popis: Retroreflexe svislých dopravních značek