Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Centrum dopravního výzkumu zpracovávalo pro Zlínský kraj „Strategii bezpečnosti silničního provozu“ na období let 2012 – 2020.

 


Tisková zpráva byla převzata z portálu Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz).

Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012–2020 schválila na svém jednání dne 3.12.2012 krajská rada. Tento dokument vychází z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, schválené vládou České republiky v srpnu 2011, která vytyčuje cíle, základní principy a návrhy konkrétních opatření směřující k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. Národní strategie ukládá krajským představitelům zabezpečit realizaci nástrojů v ní uvedených na území jednotlivých krajů.
 
Základním cílem národní strategie je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně o 40 % snížit počet těžce zraněných. Ve svém důsledku to znamená, že v České republice je cílem snižování počtu smrtelných obětí nehod průměrně každý rok o 5,5 %. V souhrnu to také znamená redukci počtu usmrcených o zhruba 60 % oproti roku 2009, tj. na 360 osob. Splnění dalšího strategického cíle, tedy snížení počtu těžce zraněných osob při nehodách v silničním provozu o 40 %, bude možno dosáhnout při meziročním poklesu o 3,6%.
 
Strategii pro Zlínský kraj zpracovalo Centrum dopravního výzkumu Brno. Její obsah byl konzultován s několika spolupracujícími složkami – Policií České republiky, Celní správou, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, krajským koordinátorem BESIP či s obcemi s rozšířenou působností.
 
Konkrétní výčet aktivit, které by měly vést k naplnění cílů krajské strategie, je uveden v tzv. Akčním programu, který je přílohou této strategie. Akční program je rozdělen do tří částí zaměřených na základní složky tvořící bezpečný dopravní systém. Těmi jsou bezpečná pozemní komunikace, bezpečné dopravní prostředky a bezpečné chování. V akčním programu jsou zároveň definovány nejvíce kritické skupiny účastníků silničního provozu a nejnebezpečnější rizikové faktory chování. Sem patří děti, chodci, cyklisté, motocyklisté, mladí a noví řidiči, stárnoucí populace, alkohol a jiné návykové látky při řízení, nepřiměřená rychlost a agresivní způsob jízdy.
 
Zároveň s krajskou strategií schválili radní i deklaraci samospráv o spolupráci při její realizaci. Deklarací Zlínský kraj společně s třinácti obcemi s rozšířenou působností na jeho území vyjadřují společný zájem na plnění cílů obsažených v krajské strategii.
 
 

 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: strategie, bezpečnosti, silničního, provozu, zlínského, kraje
Popis: Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje