Uzavření Vallettské deklarace o bezpečnosti silničního provozu

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Rada Evropské unie se koncem března sešla v hlavním městě Malty (Valletta) ve složení 28 ministrů dopravy z členských států. Během tohoto zasedání ministři dopravy uzavřeli tzv. Vallettskou deklaraci o bezpečnosti v dopravě (dále jen "Deklarace"), která reaguje na stále vysoké počty usmrcených při dopravních nehodách. V Deklaraci důrazňují význam bezpečnosti v dopravě jednak z hlediska ochrany zdraví občanů a jednak z hlediska obrovských ekonomických ztrát, které jsou každoročně dopravní nehodovostí způsobeny.


Valletta, 29. 3. 2017

Rada Evropské unie se koncem března sešla v hlavním městě Malty (Valletta) ve složení 28 ministrů dopravy z členských států. Během tohoto zasedání ministři dopravy uzavřeli tzv. Vallettskou deklaraci o bezpečnosti v dopravě (dále jen "Deklarace"), která reaguje na stále vysoké počty usmrcených při dopravních nehodách. V Deklaraci důrazňují význam bezpečnosti v dopravě jednak z hlediska ochrany zdraví občanů a jednak z hlediska obrovských ekonomických ztrát, které jsou každoročně dopravní nehodovostí způsobeny.

Významným posunem je zaměření pozornosti i na kategorii těžce raněných osob, která si zasluhuje stejnou pozornost jako kategorie usmrcených osob. Proto se v Deklaraci ministři zavazují ke stanovení strategického cíle, kterým bude dosažení polovičního počtu těžce zraněných v roce 2030 oproti roku 2020.strong> Pro srovnatelnost dosažených výsledků by mělo být přistoupeno ke klasifikaci těžkých zranění dle stupnice MAIS 3+.

Z dalších oblastí, které jsou v Deklaraci zdůrazněny, lze zmínit:

  • podporu hloubkové analýzy dopravních nehod,
  • zaměření pozornosti na cyklisty a chodce,
  • možnosti rozšíření řízení bezpečnosti silniční infrastruktury dle evropské směrnice i mimo pozemní komunikace sítě TEN-T,
  • prověření snížení rychlostních limitů ve vysoce rizikových oblastech
  • zaměření na efektivní vynucování pravidel silničního provozu.

Tuto aktivitu Rady Evropské unie lze i ze strany Centra dopravního výzkumu jedině uvítat jako další krok ke zvyšování politického významu zájmu na bezpečném silničním provozu stejně jako krok ke zvýšení společenského povědomí v této oblasti.

Originální znění Vallettské deklarace je dostupné zde:

http://www.eu2017.mt/en/Documents/Valletta_Declaration_on_Improving_Road_Safety.pdf

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: vallettská, deklarace, bezpečnosti, silničního, provozu
Popis: Uzavření Vallettské deklarace o bezpečnosti silničního provozu