Vliv dopravních nehod a dalších faktorů na průjezdnost dálnice D1

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Anotace: Dálnice D1 představuje nejvýznamnější a také nejvytíženější komunikaci na území ČR. Spojuje Prahu, Brno, Olomouc, Ostravu a Bohumín. Je dlouhá přibližně 375 km. V roce 2018 zde probíhala četná dopravní omezení způsobená především její modernizací a údržbou.


Anotace: Dálnice D1 představuje nejvýznamnější a také nejvytíženější komunikaci na území ČR. Spojuje Prahu, Brno, Olomouc, Ostravu a Bohumín. Je dlouhá přibližně 375 km. V roce 2018 zde probíhala četná dopravní omezení způsobená především její modernizací a údržbou. Dopravní komplikace na dálnici D1 jsou často mediálně prezentovány, a to v poměrně negativním smyslu směrem k údržbě. Proto vznikla studie s cílem ověřit jednotlivé faktory, způsobující omezení průjezdnosti D1. Průjezdnost jsme vyjádřili jako podíl cestovní doby neovlivněného a ovlivněného vozidla na určitém úseku dálnice. Úsek se sníženou průjezdností je identifikován pomocí hraniční hodnoty průjezdnosti - hodnotou vyšší než 1,5. To odpovídá snížení rychlosti přibližně na 86 km/h. Pro stanovení průjezdnosti dálnice D1 se uvažovalo s celou její délkou a dopravním zatížením po dobu 365 dnů v roce a 24 hodin denně. Zjistilo se, že ve všech analyzovaných dnech roku 2018 došlo ke snížení průjezdnosti, ale nikdy nedošlo ke snížení průjezdnosti celé trasy současně. Za rok 2018 nedošlo V žádném ze směrů dálnice D1 ke snížení průjezdnosti na více než 10 % délky trasy za den. Snížená průjezdnost nastala přibližně v 1,5 % délky trasy dálnice D1. To odpovídá přibližně 5,6 km trasy se sníženou průjezdností za den pro rok 2018. Sníženou průjezdností bylo ovlivněno přibližně 2,4 % vozidel jedoucích v obou směrech dálnice D1 za rok. Největší vliv na snížení průjezdnosti mají dopravní omezení jízdních pruhů a vysoká intenzita dopravy. 

 

NOVÁK, Jan, Radim STRIEGLER a Lucie VYSKOČILOVÁ. Vliv dopravních nehod a dalších faktorů na průjezdnost dálnice D1. Silniční obzor [online]. 2020, 81(4), 108-112 [cit. 2020-05-22]. ISSN 0322-7154 47 320.

http://www.silnicnispolecnost.cz/index.php/cs/casopisy/prehled-rocniku?author=74&senda=

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Vliv dopravních nehod a dalších faktorů na průjezdnost dálnice D1