Vývoj používání zádržných systémů podle pozice osoby ve vozidle a typu komunikace

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Vývoj míry používání zádržných systémů na všech pozicích osob ve vozidlech automobilech v letech 2005 a 2006. Grafy jsou zpracovány zvlášť pro extravilán (souhrnně pro silnice I. i II. třídy) a pro intravilán (souhrnně pro všechna města).

Jiný pohled na údaje uvedené v předchozích kapitolách umožňuje Graf 1 (pro extravilán) a Graf 2 (pro intravilán). V obou grafech je prezentován vývoj míry používání zádržných systémů na všech pozicích v automobilech mezi roky 2005 a 2006 (souhrnně pro první i druhé pololetí). Grafy jsou zpracovány zvlášť pro extravilán (souhrnně pro silnice I. i II. třídy) a pro intravilán (souhrnně pro všechna města).

Grafy opět vykazují výrazné zvýšení míry používání zádržných systémů na všech pozicích ve vozidle v roce 2006. Vývoj míry používání bezpečnostních pásů řidiči, spolujezdci vpředu spolujezdci vzadu je podrobně popsán v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Graf 1 a Graf 2 prezentují navíc také míru používání dětských zádržných systémů v kategoriích děti do 12 let (v autosedačce nebo připoutané bezpečnostním pásem) a děti od 12 do 18 let. V obou kategorií došlo ke značnému zvýšení míry používání zádržných systémů, zvláště výrazný je rozdíl v používání bezpečnostních pásů dětmi od 12 do 18 let. Hodnoty míry používání zádržných systémů u dětí se v obou kategorií přiblížily hodnotám míry používání bezpečnostních pásů řidiči, kteří používají bezpečnostní pásy více zhruba o 10%.

Graf 3 a Graf 4 jsou obdobou předchozích dvou grafů (Graf 1 a Graf 2). Uvedené grafy prezentují rozdíl v používání zádržných systémů v extravilánu (souhrnně pro silnice I. i II. třídy) a intravilánu (souhrnně pro všechna města) v roce 2005 (Graf 3) a v roce 2006 (Graf 4). Grafy opět dokladují zvýšení míry používání zádržných systémů na všech pozicích cestujících ve vozidlech i na všech typech komunikací. Patrné je také smazání rozdílu v používání zádržných systémů v extravilánu a intravilánu (v roce 2006 byla dokonce mírně vyšší míra používání zádržných systémů v intravilánu než v extravilánu). Znovu je na grafech zřejmé značné meziroční zvýšení míry používání zádržných systémů a to především u obou kategorií dětí (do 12 let a 12 až 18 let).

obrázek:graf 1 vyvoj pouzivani zadrznych systemu v extravilanu podle po 1

Graf 4: Porovnání používání zádržných systémů v intravilánu a extravilánu podle pozice osoby ve vozidle v roce 2006

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: zádržné systémy, bezpečnostní pásy, autosedačka, sedačka dětská
Popis: Vývoj míry používání zádržných systémů na všech pozicích osob ve vozidlech automobilech v letech 2005 a 2006. Grafy jsou zpracovány zvlášť pro extravilán …