Výsledky hledání

Název článku: Povinný systém podporující dodržování rychlostních limitů (ISA) ve vozidle 30. 9. 2020

Nalezeno v sekci: články

Tisková zpráva 28. září 2020, Brusel, tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC) ETSC a koalice organizací zaslaly členským státům EU znepokojení ohledně návrhů technických specifikací pro inteligentní přizpůsobení rychlosti (ISA), povinnou novou bezpečnostní technologii pro nová vozidla, která má být zavedena od roku 2022. Nepřiměřená rychlost je stále jedním z největších zabijáků na našich silnicích, jak potvrzují nejnovější údaje z Německa. Přibližně třetina…


Název článku: Zimní pneumatiky nejsou vždy samozřejmostí 19. 12. 2019

Nalezeno v sekci: články

Z nehod, které šetřilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) v rámci projektu Hloubková analýza dopravních nehod (HADN; www.vyzkumnehod.cz), je zřejmé, že hlavním faktorem, na kterém závisí směrová stabilita vozidla, je tzv. adheze. To je interakce pneumatiky vozidla s vozovkou, která je do značné míry závislá na kvalitě/stavu/druhu pneumatik.   Zimní pneumatika má oproti letní pneumatice hrubší vzorek, jemné lamelování a je tvořena z …


Název článku: Letos usmrceno historicky nejméně chodců 13. 9. 2019

Nalezeno v sekci: články

V období leden-srpen 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 43 a těžce zraněno 259 osob, v obou případech se jedná o historicky nejnižší počty. Chodci se tak na všech usmrcených osobách podíleli v letošním roce 12 %, na těžce zraněných pak 18 %, v uplynulém roce činil podíl 20 % v případě usmrcených a 21 % u těžce zraněných osob. „Dosavadní bilance naznačuje, že by mohly být v letošním roce v oblasti chodců předpoklady…


Název článku: Vlastní vinou zemřela na silnicích jen necelá pětina chodců 6. 8. 2019

Nalezeno v sekci: články

V roce 2018 bylo evidováno 3 532 nehod s účastí chodců, meziročně o 112 více (+3,3 %). Při těchto nehodách bylo usmrceno 113 chodců (meziročně o 12 více, tj. +11,9 %), dalších 517 chodců bylo těžce zraněno (pozn. historicky nejméně). Každá 5. usmrcená osoba byla v roce 2018 chodcem! V období let 2012-2018 bylo usmrceno 848 chodců, tj. oproti stanoveným předpokladům Národní strategií bezpečnosti silničního provozu o 81 více (+11 %). Těžce zraněno pak bylo 4 084 chodců, o 125 více (+3 %). …


Název článku: Poslanci Evropského parlamentu podpořili klíčové bezpečnostní opatření 22. 2. 2019

Nalezeno v sekci: aktuality

21. 02. 2019, Brusel, tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC) Klíčový výbor poslanců Evropského parlamentu dal zelenou balíčku nových povinných bezpečnostních opatření, které by se měly vztahovat na všechny nové modely vozidel vyráběných od roku 2022. Evropská rada pro bezpečnost dopravy (ETSC) vítá výsledek hlasování, varuje však, že čas na konečnou dohodu o legislativě se před květnovými volbami do Evropského parlamentu výrazně krátí. Členové Výboru pro vnitřní trh a…


Název článku: Poslanci Evropského parlamentu podporují nová pravidla bezpečnosti silničního provozu a vozidel 16. 1. 2019

Nalezeno v sekci: články

Nové předpisy EU zahrnující bezpečnost silniční infrastruktury a minimální bezpečnostní standardy vozidel dnes o krok postoupily poté, co byly schváleny klíčovým výborem v Evropském parlamentu. Evropská rada bezpečnosti dopravy (ETSC) vítá tento pokrok a vyzývá EU, aby dosáhla co nejdříve závěrečné dohody o obou částech legislativy. Dopravní výbor Evropského parlamentu hlasoval o schválení aktualizace pravidel týkajících se řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. Stávající požadavky…


Název článku: KOLOBĚŽKA – znáte svoje povinnosti? 8. 11. 2018

Nalezeno v sekci: články

Během posledních let se ke zdravému pohybu přidala jízda na koloběžce. Jedná se o pohyb, který v sobě kombinuje fyzickou námahu a poměrně rychlý přesun z místa na místo a k tomu nenáročnost místa na zaparkování, jako je tomu v případě kola. Koloběžka se ve většině případů složí, vezme pod paži a odnese na místo uskladnění. Je většinou lehká, skladná, pohyblivá. Je oblíbeným sportovním a přepravním prostředkem malých i větších. Bez rozdílu pohlaví. A obliba jízdy na koloběžce stoupá s možností…


Název článku: Aktualizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 s platností od roku 2017 (a NSBSP) 1. 9. 2018

Nalezeno v sekci: články

Důvody pro aktualizaci V roce 2014 a ani v roce 2015 nebylo dosaženo předpokládaného snížení počtu usmrcených (v roce 2015 bylo usmrceno o 155 osob více, tzn. o 30 % víc, než byl strategický cíl). Pokles počtu těžce zraněných znamená, že realizovaná opatření neměla dostatečnou účinnost na snížení nejzávažnějších, smrtelných následků nehod. Snižování smrtelných následků nehod v EU je úspěšnější a ČR se tak posunuje mezi nejnebezpečnější evropské země (v roce 2009 byla ČR na 18. místě, v…


Název článku: Databáze judikatury k náhradě újmy na zdraví 12. 1. 2018

Nalezeno v sekci: aktuality

Databáze judikatury k náhradě újmy na zdraví CDV Kategorie – legislativa Databáze obsahuje rozhodnutí spadající do období platnosti starého občanského zákoníku zák. č. 40/1964 Sb. a průběžně jsou doplňována rozhodnutí dle NOZ č. 89/2012 Sb. Rozhodnutí lze vyhledávat dle množství klíčových parametrů případu s následnou možností exportu zobrazených dat. Webová databáze má sloužit široké i odborné veřejnosti jako komplexní zdroj informací v problematice náhrady škody (nemajetkové újmy) na…


Název článku: Metodika preventivního hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel 20. 12. 2017

Nalezeno v sekci: aktuality

Metodika preventivního hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel Ing. Jiří Ambros, Ph.D. Kategorie – bezpečná komunikace, legislativa Metodika se zaměřuje na hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel. Je závěrečným výstupem projektu SMĚR (Preventivní hodnocení bezpečnosti jízdy ve vztahu k parametrům pozemní komunikace) a čerpá z výzkumů a zkušeností získaných v průběhu jeho řešení. Projekt v období 2015 – 2017 realizoval Princip, a. s. a Centrum…


Název článku: Metodika zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních  komunikací pomocí optimalizace směrových  návrhových prvků 14. 12. 2017

Nalezeno v sekci: aktuality

Metodika zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních  komunikací pomocí optimalizace směrových  návrhových prvků Ing. Jiří Ambros, Ph.D. Kategorie – bezpečná komunikace, legislativa Metodika uvádí teoretický i praktický postup jedné z možností zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků. Je závěrečným výstupem projektu SAMO (Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků) a čerpá z…


Název článku: Diagnostika objektů dopravní infrastruktury nedestruktivními metodami 14. 12. 2017

Nalezeno v sekci: aktuality

Diagnostika objektů dopravní infrastruktury nedestruktivními metodami Ing. Josef Stryk, Ph.D., ing. Michal janků, ing. Jiří Grošek, Ph.D., Ing. Ilja Březina Kategorie – bezpečná komunikace, legislativa Článek popisuje základní aplikace nedestruktivních metod (NDT), které mají univerzální uplatnění a dají se použít při hodnocení stavu vozovek, mostů či tunelů. Konkrétně jde o 3 metody – georadar, laserové skenování a termografii. Jsou zde uvedeny vzorové příklady uplatnění, které jsou…


Název článku: Postoje českých řidičů v kontextu vývoje nehodovosti 12. 1. 2015

Nalezeno v sekci: články

Automobilová doprava v České republice prošla v uplynulém čtvrtstoletí hektickým vývojem. Počet registrovaných motorových vozidel vzrostl mezi roky 1990 a 2012 o 77,8%, počet ročně ujetých kilometrů o 76,6%, přičemž počet obětí dopravních nehod za stejné období poklesl o 42%. Zatímco objem dopravy stoupal víceméně rovnoměrně, úmrtnost následkem dopravních nehod měla kolísavý vývoj s vrcholem v roce 1994 (1637 obětí); nástup opačného trendu můžeme pozorovat od roku 2000,…


Název článku: Legislativní aktivity 9. 1. 2015

Nalezeno v sekci: články

1. Úvod Tento příspěvek pojednává o vybraných aktivitách zejména divize bezpečnosti a dopravního inženýrství, které se promítly do evropské či národní legislativy a technických předpisů. Centrum dopravního výzkumu v.v.i., se jako výzkumná instituce zaměřená na sektor dopravy zabývala a i nadále zabývá celou řadou projektů, jejichž hlavními či vedlejšími výstupy jsou návrhy na úpravu či tvorbu směrnic, nařízení, doporučení, zákonů, vyhlášek, usnesení Vlády či nižších technických předpisů a…


Název článku: Vybrané výstupy Hloubkové analýzy dopravních nehod 3. 11. 2014

Nalezeno v sekci: články

Hloubková analýza dopravních nehod je multioborovou expertní výzkumnou činností zaměřenou na podrobné zkoumání dopravních nehod, příčin jejich vzniku a následků. Ve vyspělých zemích se Hloubková analýza dopravních nehod stále významněji podílí na utváření dopravní politiky, zejména proto, že její výstupy jsou komplexní a podrobné, a přinášejí nová zjištění a poznatky. Jedná se např. o zkoumání vlivu dopravního prostoru na vznik nebo průběh dopravní nehody, podrobné poznatky o chování…


Název článku: Memorandum ETSC k maďarskému předsednictví EU 2. 3. 2011

Nalezeno v sekci: články

Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) je nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která se zabývá problematikou snižování počtu usmrcených a zraněných při dopravních nehodách v Evropě. ETSC se snaží identifikovat a propagovat efektivní opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, která jsou podložená mezinárodním výzkumem a úspěšným fungováním v praxi. V této oblasti funguje zároveň jako poradní orgán Evropské komise. ETSC vítá zprávu,…


Název článku: Víceúčelové pruhy 28. 2. 2011

Nalezeno v sekci: články

Abstrakt V České republice začíná stoupat zájem o vedení cyklistů v hlavním dopravním prostoru podobně, jak je tomu již dlouho v mnoha státech EU (Nizozemí, Francie, Německo, Rakousko, atd.). Tato varianta působí velmi perspektivně, neboť kromě klasického a známého jízdního pruhu pro cyklisty je možné využít i variantu tzv. víceúčelového pruhu. Tento pruh je při splnění určitých vstupních podmínek (intenzita provozu a procentní zastoupení těžké dopravy) možné…


Název článku: Legislativa pro bezpečnostní pásy 5. 12. 2007

Nalezeno v sekci: články

Jedním z opatření, která mají snížit riziko zranění popř. usmrcení při dopravní nehodě je vybavení vozidel bezpečnostními pásy. Česká republika patří k zemím, v nichž je používání bezpečnostních pásů legislativně nařízeno vyhláškou FMV č. 99/1989 Sb. , technické podmínky vybavení vozidel bezpečnostními pásy upravuje vyhláška MV č. 102/1995 Sb. Tato norma je závazná především pro vývozce, dovozce a servisy vozidel. Řidiči a spolujezdci jsou povinni dodržovat § 6…


Název článku: Zklidňování dopravy je evropský trend 26. 10. 2007

Nalezeno v sekci: články

Postavení problému- současný stav Na jakékoli statistice dopravních nehod, např. na nejčerstvější informaci MVČR, lze dokumentovat, že s bezpečností dopravy na pozemních komunikacích je třeba něco radikálního provést. Pokud možno k lepšímu a pokud možno s minimem nákladů. Stát se navenek sice snaží této problematice věnovat pozornost-již dlouhá léta existuje Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (BESIP) , stejně jako specielně vyčleněné oddělení na MDS ČR. Zdá…


Název článku: Výpočet kapacity neřízené křižovatky v revizi 26. 10. 2007

Nalezeno v sekci: články

Neřízené křižovatky tvoří drtivou většinu uzlů na komunikační síti. Metody pro posuzování jejich kapacity je nutno tedy neustále aktualizovat, prověřovat a udržovat na vysoké úrovni. Z vlastních zkušeností a reakcí projektantů je třeba konstatovat, že v současné době používané metody výpočtu kapacit neřízených křižovatek jsou zastaralé a nekomplexní. Doposud naše odborná praxe provádí kapacitní výpočty neřízených křižovatek nejednotně : buď podle oficiální…


Název článku: Některé mezinárodní projekty v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích 10. 10. 2007

Nalezeno v sekci: články

Vision Zero – Effects and Challenges, Norsko „Vize nula znamená vidět věci v představách“. Norsko ve všech oblastech dopravního systému přijalo vizi nula (norský parlament ji přijal v roce 1999 jako formu následování švédského parlamentu – 1997). Účelem prezentovaného projektu bylo zjistit, jak je vize nula přijímána a interpretována různými vedoucími osobami ve společnosti. Rovněž bylo zkoumáno, jaké překážky v aplikaci jsou ze strany National Road Administration - NRA…


Název článku: Legislativa EU 20. 6. 2007

Nalezeno v sekci: články

http://www.europarl.europa.eu/oeil/search.jsp?language=en (ENG) http://www.erso.eu/ vyhledávat výraz "legislation of" www.mdcr.cz mezinárodní smlouvy a dohody v rubrice legislativa


Název článku: Opatření pro zvýšení bezpečnosti 16. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu je nutný systematický přístup, který zajistí to, že infrastruktura, vozidla a účastníci silničního provozu přispívají ke snižování rizika vzniku nehod. Tento široký přístup (říkající, že na vzniku nehody se podílí řada faktorů, které spadají do kategorií vozidlo, infrastruktura, účastník silničního provozu) je v současnosti dominantním paradigmem v oblasti bezpečnosti silničního provozu (OECD, 2002 in Goodwin, 2005). Tento přístup je…


Název článku: Stanovení hlukové zátěže z dopravy 14. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

1. Úvod Doprava patří mezi nejvýznamnější zdroje hluku v životním prostředí a nadměrná hluková zátěž představuje jeden z řady negativních faktorů, které spolu s pozitivními rozvoj dopravy přináší. Jedním ze základních předpokladů efektivního řízení hluku v životním prostředí je určení míry expozice hlukem prostřednictvím adekvátních hodnotících metod. Stanovení počtu obyvatel zasažených hlukem ze silniční dopravy je prováděno za účelem poskytování objektivních…


Název článku: Nebezpečné látky a odpady v dopravě 13. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Úvod Doprava se stala významným faktorem ovlivňujícím život člověka, a to jak v pozitivním (přeprava osob, surovin, výrobků, informací), tak i negativním směru (emise, dopravní nehody). Vzrůstající mobilita, rostoucí přepravní objemy a výkony v silniční dopravě jsou fenoménem několika posledních let. Prudce se zvyšuje množství osobních i nákladních vozidel, jejichž výroba a provoz jsou spojeny se zátěží životního prostředí. Tento jev se projevuje nejen v …


Název článku: Zaměření dozoru nad dodržováním pravidel silničního provozu 12. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Jedním z prostředků ovlivňování chování řidičů je dozor nad dodržováním pravidel silničního provozu. Obecně řečeno je zde spojena legislativa, činnost policie a dodržování práva ze strany řidičů. Legislativa poskytuje pravidla dopravy a sankce za jejich nedodržení. Mnozí účastníci silničního provozu víceméně dodržují pravidla dobrovolně, ale někteří by je nedodržovali, kdyby neexistovala hrozba odhalení přestupku (subjektivní riziko detekce) policií a přání vyhnout se…


Název článku: Případové studie v projektu SUNflower+6 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Případové studie jsou klíčovou součástí metodiky SUNflower; umožňují lepší pochopení toho jak funguje dopravní silniční systém. Případové studie v podstatě representují vertikální a horizontální dimenzi pyramidy bezpečnosti silničního provozu (Obr.1.1). Případové studie studují konkrétní problémy jako např. řízení pod vlivem alkoholu, používání bezpečnostních pásů a management rychlosti napříč jednotlivými vrstvami pyramidy (vertikální dimenze). Navíc je však každá případová…


Název článku: Metodika SUNflower 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Metodika SUNflower slouží k popsán a analýze společných a rozdílných rysů národních politik a strategií bezpečnosti silničního provozu, a stejně tak vývoje úrovně bezpečnosti silničního provozu v jednotlivých zemích s cílem pochopit, co se můžeme jeden od druhého naučit. Analýzy národních politik bezpečnosti silničního provozu a jejich organizace pomáhají pochopit nejdůležitější překážky efektivní práce v oblasti bezpečnosti silničního provozu,…


Název článku: Hloubková analýza mezinárodního srovnání dopravní nehodovosti v ČR 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Úvodem Tento článek je zaměřen na velmi aktuální problémy na našich silnicích. Pojal jsem ho v poněkud širší podobě, poněvadž se domnívám, že otázky bezpečnosti na pozemních komunikacích (dále PK) v ČR je potřeba rozebrat v kontextu mezinárodního pohledu,  abychom mohli objektivně posoudit skutečný stav v naší republice. Pro celkový přehled o stavu nehodovosti na PK v ČR provedu krátký rozbor vývoje dopravní nehodovosti v ČR1. Pak tento rozbor rozšířím…


Název článku: Postoje k řízení pod vlivem alkoholu 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

V roce 2004 byl dokončen mezinárodní srovnávací projekt SARTRE 3 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). Projektu se účastnilo 23 evropských zemí – Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Průzkum navazoval na projekt SARTRE 1 z roku 1991, kdy se zúčastnilo 15 zemí, a SARTRE 2 z …


Název článku: Bodový systém hodnocení řidičské praxe 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

1. Filozofie Bodový systém hodnocení kázně řidičů v silničním provozu je zaveden v řadě motoristicky vyspělých zemí. Silným argumentem pro zavedení bodového systému i v České republice bylo vyhodnocení po řadě let jeho aplikování, které vyzdvihuje zejména jeho preventivní účinek ve smyslu trvalého snižování počtu dopravních nehod i závažnosti jejich následků. Přes rozdílnost detailů mají všechny tyto systémy společné principy a cíle: Pomocí předem stanovených pravidel…


Název článku: Spadnou černé skříňky z nebes na silnici? 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Záznamové zařízení, tzv. „černá skříňka", je úzce spjato s leteckou dopravou a zejména s vyšetřováním příčin leteckých nehod. Černá skříňka, přinášející mnoho objektivních dat potřebných k rozboru letecké nehody, by byla i efektivním nástrojem pro policii a pojišťovny při vyšetřování nehod způsobených při provozu motorových vozidel na silnici. O první aktivity přenést systém černých skříněk z paluby letadel do motorových vozidel se pokoušela americká…


Název článku: Je starší řidič za volantem rizikovým prvkem silničního provozu? 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

V uplynulých deseti letech jsme mohli zaznamenat prudký rozvoj motorizace i nárůst počtu aktivních řidičů motorových vozidel. Převážnou klientelu autoškol dnes tvoří mladí lidé, kteří po získání řidičského oprávnění skutečně začnou jezdit. Silničního provozu se však účastní i osoby starší, i o hodně starší, tím je myšleno osoby v důchodovém věku nad 60 let, bez omezení horní věkové hranice. Jejich zastoupení v celkové řidičské populaci a jejich podíl na celkové…


Název článku: Názory a postoje 14-18 letých k omezování rychlosti 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Omezování rychlosti je mladistvými akceptováno jen podmínečně. Jako negativní vzory byly touto skupinou uváděni rodiče a jiní řidiči. Nedostatečná ochota přijetí rychlostních omezení u mladistvých V rámci průzkumu prováděného švýcarskými fondy pro prevenci nehod byli 14-18 letí mladiství dotazováni na jejich mínění a počínání ve vztahu k omezením rychlosti. Tato věková skupina dosud nemá řidičské oprávnění pro řízení automobilu, ale účastní se na silničním provozu…


Název článku: Opatření, které je třeba pro záchranu stovek lidských životů v dopravě 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Na základě výsledků snah o propagaci bezpečné jízdy a bezpečnostních kampaní se ukázalo, že ti řidiči, kteří by tyto informace potřebovali, jim většinou nevěnují pozornost. Zpravidla nejsou sebekritičtí ke svým řidičským schopnostem, jezdí riskantním způsobem a bez ohledu na to, že svojí jízdou ohrožují nejen sebe, ale životy a zdraví ostatních účastníků silničního provozu. Pohled na smutná čísla statistik dopravní nehodovosti, kdy ČR je dlouhodobě na špici zemí s …


Název článku: Legislativa v ČR i zahraničí 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Kromě toho, že v jednotlivých zemích existují různé přírodní, ekonomické, sociální a technické podmínky, které zapříčiňují rozdílný stav bezpečnosti v silniční dopravě, existují také podstatné rozdíly v legislativě silničního provozu. Ani v zemích Evropské unie není dosud legislativa zcela sjednocena, co se týče maximálních povolených rychlostí, přípustné hladiny alkoholu, používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů nebo světel za denního provozu. …


Název článku: Management mobility 7. 3. 2007

Nalezeno v sekci: články

Naším cílem tedy je udržet vysoké objemy mobility a současně významně redukovat nechtěné důsledky dopravy na člověka a životní prostředí. Vedle nových technologií a optimalizace dopravních systémů jde o to, porozumět mobilitě společnosti. Optimálním se jeví propojenost všech dopravních způsobů, nikoli její konkurence. Budoucnost mají kombinovatelné systémy s optimálními ekonomickými charakteristikami. Proto je nutné v rámci výzkumu vytvořit ideje, strategie,…