Za půl roku zemřelo při nehodách 200 osob, jde o historická minima

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V období leden až červen 2021 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 200 (meziročně o 22 méně, tj. -9,9 %) a těžce zraněno 645 osob (meziročně o 204 méně, tj. -24,0 %).


V obou sledovaných strategických cílech Strategie BESIP 2021-2030 se jedná o historicky nejnižší hodnoty, zejména významný je pokles u těžce zraněných osob. Nejvíce usmrcených (39) i těžce zraněných osob (116) bylo v letošním roce evidováno ve Středočeském kraji, s 22 usmrcenými následoval Jihomoravský a s 21 usmrcenými Jihočeský kraj.

Snížení počtu obětí a těžkých zranění na historická minima je jedním z mála pozitiv, které můžeme přičíst pandemii koronaviru. Po rozvolnění opatření počet obětí v květnu značně narostl, v červnu se nárůst zpomalil. Rozhodující nyní bude, jak se nám podaří udržet bezpečné silnice během letních prázdnin, kdy na silnicích umírá dlouhodobě nejvíce osob. Všechny řidiče a řidičky proto prosím, aby postavili na první místo život svých blízkých a ostatních, kteří se na silnici pohybují, nenechali se strhnout k agresivní jízdě a plně se věnovali řízení,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

 


Pozn. Graf porovnává období 1. pololetí v různých letech. Výchozí stav předpokladů zobrazovaný od roku 2020 je průměrem let 2017-2019.

 

Nepřiměřená rychlost zůstává nejtragičtější příčinou nehod

V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v uplynulých 6 měsících usmrceno 78 a těžce zraněno 195 osob, na všech usmrcených tak činil podíl této příčiny 39 %, na těžce zraněných pak 30 %.


Srovnání následků nehod dle jejich příčiny v období leden-červen 2021 je uvedeno níže.

Jako oblast s nejvyšším potenciálem snížení počtu závažných dopravních nehod byla ve Strategii BESIP 2021-2030 identifikovaná právě nepřiměřená rychlost. Rychlost patří k nejvýznamnějším faktorům ovlivňujícím závažnost dopravních nehod. Dopravní nehody v důsledku nepřiměřené rychlosti se často pojí rovněž s nepozorností, nezkušeností řidičů, ale také intoxikací alkoholem.
 

BESIP Ministerstva dopravy spolu s Českou asociací pojišťoven a Policií ČR vede od května letošního roku kampaň „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“, jejíž součástí je i projekt 13 MINUT. Stánky kampaně naleznou řidiči na řadě čerpacích stanic a akcích pro veřejnost. Lidé si u koordinátorů BESIP mohou udělat řidičský kvíz, soutěžit o ceny a spočítat si, jak málo minut získají překračováním rychlostního limitu na své aktuální trase.

V rámci kampaně vznikl také dokument Víta Klusáka 13 MINUT, který v červnu uvedla Česká televize.  Rozšířené příběhy jednotlivých viníků včetně názorů expertů jsou nyní postupně odhalovány  na webu kampaně www.13minut.cz. Nahlédněte s námi do svědomí a příběhů lidí, kterým se tato chyba vymstila.

Říkají, že čas obrousí hrany, ale pro mě je to rok od roku horší.Chtěl tam být za 5 minut, stálo to 2 životy. Více informací zde.

 

36 % usmrcených v automobilech nebylo připoutáno

Ze 117 usmrcených v automobilech (pozn. osobních a nákladních) v uplynulých 6 měsících nebylo připoutáno bezpečnostním pásem 42 osob, tj. 36% podíl. Z 282 těžce zraněných v automobilech nebylo připoutáno bezpečnostním pásem 63 osob, tj. 22% podíl. V uplynulých 3 letech (2018-2020) nebylo v automobilech připoutáno 27 % usmrcených (248 z 931) a 18 % těžce zraněných (455 z 2 578). „Jakkoli lze letošní historická minima jak v oblasti usmrcených, tak těžce zraněných hodnotit pozitivně, 36% podíl usmrcených nepřipoutaných osob v automobilech je alarmující. V souvislosti s uvedenými tragickými následky nehod, důrazně apeluji na všechny cestující ve vozidlech – jak řidiče, tak spolujezdce, aby používali základní bezpečnostní prvek, tzn. bezpečnostní pás ne proto, že jim hrozí sankce, ale proto, že mohou přijít o to nejcennější,“ uvádí Mgr. Tomáš Neřold M.A., vedoucí samostatného oddělené BESIP Ministerstva dopravy.

V rámci sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu probíhá pravidelně sběr dat ohledně (ne)poutání se bezpečnostními pásy, a to jak řidiči, tak spolujezdci. V uplynulém roce činil podíl nepřipoutaných řidičů 3,7 %, spolujezdců vpředu 6,1 % a spolujezdců vzadu pak 11,5 %,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu v. v. i. a dodává: „Z analýzy dopravních nehod vyplývá, že se častěji nepoutají spolujezdci vzadu. Spolucestující na zadních sedadlech neohrožují jen sami sebe, ale také cestující na předních sedadlech – zvyšuje se totiž pravděpodobnost vzniku vážných zranění nejen samotného nepřipoutaného pasažéra, ale také posádky na předních sedadlech.

Upozorňovat je nutné rovněž na rizika spojená s ovlivněním funkčnosti bezpečnostních pásů, které následně nejsou schopny zajistit dostatečnou ochranu posádku vozidla – ať už zakoupené nehomologované pomůcky nebo pomůcky podomácku vyrobené. V rámci činnosti Hloubkové analýzy dopravních nehod se lze stále setkat s případy chybného používání bezpečnostního pásu (použití podomácky vyrobených zarážek navíjení bezpečnostního pásu – například použití čínských hůlek) nebo obcházení signalizace nepoužití bezpečnostního pásu (zacvaknutí bezpečnostního pásu do západky bezpečnostního pásu spolujezdce, zacvaknutí bezpečnostního pásu do západky, aniž by byl řidič připoután) apod.


 

Analýza k bezpečnostním pásům vč. příloh je k dispozici na webu SO BESIP MD zde.

V roce 2021 by dle předpokladů Strategie BESIP 2021-2030 nemělo být usmrceno více než 502 a těžce zraněno 2 151 osob. Priority obsažené ve Strategii jsou plně v souladu s cíli stanovenými členskými státy Evropské unie a Organizace spojených národů, které si vytkly za cíl snížit počet usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích o polovinu (v roce 2030 o 50 % méně vůči výchozímu stavu, tj. vůči průměru z let 2017-2019). Interaktivní grafy z dopravní nehodovosti jsou k dispozici na webu https://nehody.cdv.cz/, předpoklady Strategie včetně klíčových ukazatelů pak zde: https://www.cdv.cz/vizenula.


Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Za půl roku zemřelo při nehodách 200 osob, jde o historická minima