PROGNE

PROGNE je možné použít pro zjištění očekávané změny v počtu usmrcených a těžce zraněných osob vycházejících z NUB. Program vychází ze vztahů mezi NUB a PUB. Z těchto hodnot vychází výpočet, jehož součástí je také očekávaná změna ukazatele závažnosti nehod. Program vypočítává nejen očekávanou změnu, ale také očekávané počty usmrcených a těžce zraněných pro jednotlivé kraje a očekávaný ukazatel závažnosti nehod pro jednotlivé kraje.

Díky programu je tedy možné si zjistit očekávané výsledky uplatňovaných aktivit ohledem na plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020.

Vstupními údaji zadávanými uživateli tohoto programu jsou pro jednotlivé kraje výše uvedené NUB, tedy:

  • procento poutajících se osob ve vozidle, s rozdělením pro obec a mimo obec,
  • procento vozidel svítících za dne,
  • rychlosti V85 v extravilánu a intravilánu v km/h,
  • procento řidičů užívajících mobilní zařízení za jízdy bez hands-free.

Pro výpočet jsou používány tyto PUB:

  • počty nehod s těžce zraněnými a usmrcenými, oboje s rozdělením na extravilánu a intravilánu,
  • počty usmrcených, kde příčinou dopravní nehody je dle Policejních statistik zařazeno do kategorie „řidič se plně nevěnoval řízení vozidla“.

Tato data jsou stavena zvlášť pro celou ČR (vyjma kraje Hlavního města Prahy) a pro jednotlivé kraje. Tyto údaje jsou do programu zadávány zpracovatelem programu. Dále se zde počítá s hodnotami NUB pro jednotlivé kraje a ČR. Výchozí hodnoty počtu nehod se smrtelným zraněním či těžkým zraněním a NUB jsou vztaženy k posledním dostupným údajům, aktuální rok je uveden přímo v aplikaci.

Výpočty jsou provedeny pro jednotlivé kraje zvlášť. Tím je pak zajištěna možnost (po zadání odpovídajících vstupních údajů) porovnání jednotlivých krajů mezi sebou. Porovnání je možné provést případně i s daty celé ČR (vyjma kraje Hlavního města Praha).

Interval zobrazovaných výsledků programu PROGNE byl stanoven na základě validace hodnot výstupu programu PROGNE a jeho srovnání s reálnou nehodovostí z minulých let, proto jsou výsledky v programu uváděny v intervalu ±10% očekávané změny počtu usmrcených, těžce zraněných a ukazatele závažnosti nehod.

Abyste mohli stánout soubor, musíte být přihlášeni.

Přihlášení