Češi chtějí víc ohleduplnosti na silnicích a lepší cyklistickou infrastrukturu

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Víc jak 80 procent Čechů by uvítalo více vzájemné ohleduplnosti mezi cyklisty a motoristy a lepší cyklistickou infrastrukturu. Polovina populace stále vnímá vztah mezi oběma skupinami jako více či méně nepřátelský. Tento trend je patrný zejména u lidí ve věku 18 až 40 let. Naopak u seniorů je zřetelně vidět vstřícnější pohled. Vyplynulo to z podzimní vlny výzkumu iniciativy Dám respekt desetinásobného účastníka Tour de France Romana Kreuzigera. Na preventivním projektu spolupracuje oddělení BESIP Ministerstva dopravy i Policie ČR.


„Když si člověk pročítá diskuse na sociálních sítích, může získat pocit, že situace na silnicích je katastrofální. Ale realita je jiná, jsem přesvědčený, že se atmosféra postupně zlepšuje. Klíčem je, abychom se navzájem nevychovávali, začali u sebe a byli ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Je jedno, jestli sedím na kole, nebo za volantem. Jsme stále stejní lidé, jen v různých rolích,“ říká Roman Kreuziger.
„S potěšením sleduji společné aktivity iniciativy Dám respekt a našeho oddělení BESIP. Díky celosezónním aktivitám obou uskupení se zlepšuje soužití zmiňovaných skupin, cyklistů a řidičů na komunikacích, čímž dochází ke snižování zbytečných úmrtí a těžkých úrazů. Od začátku kampaně se snažíme informovat jak řidiče, tak cyklisty o tom, že vzájemná ohleduplnost a dodržování pravidel je základem pro bezpečí všech, kdo se na silnici pohybují. Chtěl bych proto znovu apelovat na nás všechny, ať už jedeme na kole či v autě, abychom vždy mysleli na to, že všichni máme společný cíl. Tedy dostat se v pořádku domů, za našimi blízkými,“ uvádí Václav Bernard, náměstek ministra dopravy.
„Z pohledu policie na silnicích chybí vzájemná ohleduplnost a ukázněnost. Někdy si řidič motorového vozidla neuvědomuje, že ještě před chvílí seděl na kole a chová se agresivně. A obráceně cyklista před chvílí řídil auto a nějak nezaregistroval změnu. My se snažíme apelovat na všechny účastníky silničního provozu, aby byli k sobě vzájemně ohleduplní. Jen díky tomu se nám podaří snižovat jak dopravní nehody, tak jejich následky,“ upozorňuje ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý.
 
Příčiny kolizí podle Čechů? Nepozornost a nedostatek respektu
Celkově je v Česku zastoupeno 64 % lidí, kteří jsou jak řidiči, tak cyklisty. Z obou vln výzkumu, který realizovala společnost KANTAR CZ vyplývá, že velká část dospělé populace (81 %) řídí alespoň někdy motorové vozidlo. Na kole jezdí tři čtvrtiny Čechů. Většina cyklistů preferuje jízdu na kole mimo silnice (tj. cyklostezky, nezpevněné cesty, terény apod.). Naopak třetina cyklistů deklaruje, že nejčastěji jezdí na kole po silnicích, ať již ve městě či mimo město.

  • Jako nejčastější příčiny nebezpečných situací s účastí cyklisty a řidiče vidí dospělí Češi stejně jako na jaře zejména nepozornost a nedostatek respektu z jedné či druhé strany. 
  • Cyklisté se nadále potkávají s prohřešky řidičů, zejména s vysokou rychlostí, nedostatečnou pozorností při řízení a nedodržováním správného bočního odstupu při předjíždění cyklisty. V provozu se cítí bezpečně jen třetina z nich.
  • Cyklisté se na silnicích dopouštějí různých prohřešků. Nejčastěji motoristům vadí, že cyklisté jezdí na silnici vedle sebe nebo po chodnících.
  • Češi chybují v pravidlech silničního provozu týkajících se cyklistiky – mají problém určit, co je cyklopruh a zejména co je cyklokoridor. 
  • Dobrou zprávou je, že oproti jaru výrazně vzrostl podíl cyklistů, kteří používají přilbu při jízdě na kole vždy nebo téměř vždy, a to na 52 % (oproti 46 % na jaře).

 Méně smrtelných nehod cyklistů v létě
„Za prvních 9 měsíců roku 2022 bylo evidováno 3 661 nehod cyklistů, při kterých zemřelo 29 osob. Je to o 4 úmrtí méně než za stejné období v předchozím roce. Nejnebezpečnější kolize cyklistů a motoristů se stávají v křižovatkách či při nárazu vozidla zezadu do cyklisty. Nejčastěji za to může nedání přednosti jedním z účastníků, nesprávný způsob jízdy a nepozornost.  Dlouhodobá statistika ukazuje, že při střetu auta s cyklistou je v 58 % případů viníkem řidič vozidla a z 39 % cyklista. Vedle toho ale nesmíme zapomínat na takzvané samonehody cyklistů. Je jich 40 % ze všech nehod cyklistů. Naším cílem proto zůstává zvýšit informovanost obou skupin o bezpečném chování a pravidlech silničního provozu,“ dodává Tomáš Neřold, vedoucí BESIP.
 
Prevence: Ambasadoři, kontaktní kampaň, televizní spot
Iniciativa Dám respekt s BESIPem připravila letos řadu preventivních aktivit. V průběhu roku se na celoplošných televizích vysílal spot v hlavní roli s Romanem Kreuzigerem, který zaznamenaly 3 miliony dospělých. Z dat systému Monitora dále vyplývá, že letošní kampaň všemi komunikačními kanály celkově oslovila většinu české populace. Součástí jsou i školení řidičů, kontaktní akce s veřejností či intenzivní komunikace na sociálních sítích. Na projektu spolupracuje vedle BESIPu a Policie ČR i Autoklub České republiky.
___
O výzkumu iniciativy Dám respekt
Sběr dat probíhal ve dvou vlnách (14. 3. – 23. 3. 2022 a 23. 9. – 4. 10. 2022). Kvantitativní výzkum byl realizován online prostřednictvím panelu domácností myMAP na reprezentativním vzorku 1 020 resp. 1 007 respondentů ve věku 18 let a více. 
 
O iniciativě Dám respekt, Fondu zábrany škod a BESIP
Iniciativa „Dám respekt“ vznikla v roce 2019, tehdy pod názvem „1,5 metru“. Založili ji Roman Kreuziger a další osobnosti. Dlouhodobým cílem projektu je snížit počet nehod cyklistů na českých silnicích. Iniciativa je financována z Fondu zábrany škod. Roman Kreuziger vystupuje v reklamě bez nároku na honorář. 
 
Oddělení BESIP Ministerstva dopravy je hlavní koordinátor preventivních aktivit ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v ČR a garant plnění vládní Strategie BESIP 2021–2030.
 
Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty v souladu s akčním programem NSBSP 2021–2030, jež vedou ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.
 


https://www.ibesip.cz/getattachment/Pro-media/Clanky/Cesi-chteji-vic-ohleduplnosti-na-silnicich-a-lepsi/iStock-1056632456.jpg?lang=cs-CZ&width=1200&height=800&ext=.jpg

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Češi chtějí víc ohleduplnosti na silnicích a lepší cyklistickou infrastrukturu