Jízda s bezpečným odstupem

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Dodržování bezpečného odstupu je součásti zákonů většiny evropských zemí.Odstup dvou sekund od následujícího vozidla postačí pro reakci řidiče následujícího vozidla a zastavení jeho vozidla na bezpečnou vzdálenost.


Užití dopravních značek na území ČR

Značka vyznačuje doporučenou vzdálenost pro vozidla jedoucí za sebou za příznivých dopravních a povětrnostních podmínek.

Bezpečný odstup (č. V16) - Značka poskytuje základní informaci pro řidiče v otázce doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel.

Značka je zpravidla doplněna příslušnou svislou dopravní značkou informující o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to ve vztahu k nejvyšší dovolené popřípadě jiné rychlosti nebo k dalším okolnostem (např. mlha, déšť apod.).

Značka se užívá v případě, kdy je na nutnost dodržování bezpečného odstupu pro vozidla za sebou upozornit a bezpečný odstup pomocí symbolů značky vyznačit (např. v krajním levém jízdním pruhu vícepruhového jízdního pásu).

Symboly značky se umísťují do osy jízdního pruhu. Konkrétní provedení značky (počet a vzájemná vzdálenost symbolů) se odvozuje z daných dopravních podmínek. Značka se doplňuje informační tabulí uvádějící počet symbolů, které má řidič vidět před sebou za daných dopravních podmínek.

Bezpečný odstup (č. IP 32) - Značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou „Bezpečný odstup“ (č. V16) informuje o bezpečném odstupu mezi jedoucími vozidly.

Značka zobrazuje minimální počet šipek na vozovce, které by měl řidič vidět na vozovce za vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek.

Analýza nehodovosti

V roce 2016 bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti druhou nejčastější příčinnou dopravních nehod v ČR (12,7 %).

Bezpečná vzdálenost mezi vozidla je vhodné zejména pro:

 • kompenzaci nezpomalení vozidla za dobu reakce řidiče následujícího vozidla,
 • vytvoření dostateční vzdálenosti mezi následujícími vozidly po jejich úplném zastavení.

Průzkum dodržování bezpečné vzdálenosti

Z průzkumu vyplývá, že podíl odstupů menších jak dvě sekundy není v dopravním proudu zanedbatelný.

Jejich největší relativní četnost (cca 40 %) lze v dopravním proudu nalézt mezi 7:00 a 17:00 hodinu, tedy v době běžného denního provozu.

Nedodržování bezpečné vzdálenosti se pohybuje do 10 % v nočních hodinách, kdy je intenzita provozu nejnižší.

Jeden z deseti řidičů nedodržuje  bezpečnou vzdálenost po celou denní dobu provozu. Během denního provozu  to jsou až čtyři řidiči z deseti.

Zastavit na bezpečnou vzdálenost při náhlém/kritickém brždění závisí na:

 • aktuální rychlosti obou vozidel,
 • bezpečném odstupu vozidel,
 • reakční době následujícího vozidla,
 • náběhu brzdové soustavy vozidel,
 • zpomalení obou vozidel.

Bezpečná vzdálenost v zahraničí

Rakousko

Bezpečná vzdálenost zavedena přímo do zákona. Sankce jsou vyměřeny dle zaznamenané vzdálenosti mezi vozidly.

Rozestup < 0,4 sekund

Vzdálenost < 50 m

Dánsko

Bezpečná vzdálenost je pouze doporučena a aplikována policií.

Německo

Řidiči musí dodržet takovou vzdálenost, na kterou jsou schopni bezpečně zastavit.

Pro těžká nákladní vozidla je nařízena bezpečná vzdálenost min. 50 m pokud jejich rychlost přesahuje 50 km/h.

Švédsko

Pokutování jsou ti řidiči, kteří mají mezi sebou menší vzdálenost jak jedna sekunda.

Finsko

Řidiči mají povinnost udržovat takový odstup, aby byli schopni své vozidlo zastavit.

Pokuta je vyměřena dle hodnoty časového odstupu a vzdálenosti.

Irsko

Doporučuje opatrnou a obezřetnou jízdu vozidlem. Bez specifikace odstupu.

Nizozemí

Pokuta je vyžadována pro odstup menší jak jedna sekunda.

Jak na to pohlíží zákon?

„Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.“

§ 19, odstavec 1) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Zjištění:

Dodržování bezpečného odstupu je součásti zákonů většiny evropských zemí.

Odstup dvou sekund od následujícího vozidla postačí pro reakci řidiče následujícího vozidla a zastavení jeho vozidla na bezpečnou vzdálenost.

Doporučení pro řidiče:

 • „Počítej s jednou sekundou na reakci a s jednou sekundou na zastavení vozidla.“
 • „Po dobu reakce se na vozidlo před sebou jen díváš. Tvoje auto však jede pořád stejně rychle.“
 • „Do dvou napočítáš při každé rychlosti.“
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

 • 23. 8. 2018, 12:09, Autor komentáře: Eva Simonová

  Reakce na komentář
  Bezpečnostní odstupy jsou jedním z nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (NUB), který začíná být sledován a vyhodnocován. Máte pravdu, že jeho nedodržování se může mnohde promítnout do počtu dopravních nehod, kdy řidič nestihne dobrzdit. Dodržování požadovného dvouvteřinového odstupu je opravdu v hustčím provozu ale v současné době velmi složité. Více informací o NUB - ostrupech a dalších najdete například v infoletácích, které mají sloužit i jako osvěta pro řidiče - https://www.czrso.cz/nub/post/kestazeni.

 • 22. 8. 2018, 15:06, Autor komentáře: Milan S. registrovaný uživatel

  Nedodržování odstupu v ČR
  Nedodržení bezpečného odstupu je podle mě jednou z nejhorších prohřešků co může být. Setkávám se s tím dnes a denně. Absolvoval jsem školu smyku přes https://topskolasmyku.cz a na kluzných plochách jsem si vyzkoušel co je prudké brzdění a jaké může mít následky. Bohužel u nás, když si necháte větší rozestup tak to ostatní berou jen jako prostor pro předjetí. To je špatně. Je potřeba to lidem cpát do hlavy už od autoškol a ideálně v rámci autoškoly absolvovat školu smyku. Má fakt smysl a otevře oči. Jinak se bohužel nic nezmění.

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečný odstup
Popis: