Komentář BESIP k bilanci nehodovosti za rok 2021

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Nad každou statistikou obětí dopravních nehod bychom si měli připomínat, že jde o zbytečně zmařené lidské životy. Každé číslo představuje ztrátu někoho blízkého a dramatický zásah do života rodin obětí. Celoživotní břemeno si ze smrtelných nehod nesou i jejich viníci.


Podle policejní statistiky počet obětí dopravních nehod v loňském roce mírně narostl oproti roku 2020. I přesto se jednalo o druhý nejnižší počet usmrcených v historii. Dobrou zprávou je další pokles počtu těžkých zranění v silničním provozu na historické minimum.


Cílem Strategie BESIP 2021-2030 je snížit během dekády počet obětí a těžkých zranění v silničním provozu na polovinu. Z hlediska postupného dosažení těchto cílů jsme milník pro loňský rok splnili a zaznamenali relativně pozitivní vývoj. Musíme si ale uvědomit, že v uplynulých dvou letech přispěla ke snížení nehodovosti pandemie COVID, respektive omezení mobility v důsledku protiepidemických opatření. Pokud nebude mobilita v silniční dopravě letos významněji omezena, bude náročnější udržet nastavené tempo snižování počtu obětí a zraněných.
Na loňské bilanci nehod je patrné, že počet úmrtí na silnicích byl ve srovnání s předchozími lety nízký především v první polovině roku, v době zpřísněných opatření a omezené mobility. Od léta se již doprava vracela do vysokých intenzit, a bohužel se to projevilo i na statistice vážných nehod, která se v závěru roku zhoršovala. Prosinec byl po srpnu druhým nejtragičtějším měsícem v celém roce.

Z hlediska příčin nejzávažnějších dopravních nehod stále figurují na předních místech nepřiměřená rychlost, nepozornost za volantem (nevěnování se řízení) a nedání přednosti. Zhruba 30 procent obětí nehod v osobních a nákladních vozidlech nebylo připoutáno bezpečnostním pásem. Někteří čeští řidiči a spolujezdci tak bohužel stále opomíjejí tento základní bezpečnostní prvek a doplácí na to. 

Ke zvýšení bezpečnosti na silnicích potřebujeme důsledně naplňovat opatření Strategie BESIP 2021-2030 a jejího Akčního plánu, a to ve všech oblastech – prevence, dopravní výchova, autoškolství, odstraňování nehodových lokalit, výstavba dálnic a obchvatů, zpřísnění sankcí za nejnebezpečnější přestupky a jejich důsledné vymáhání a další. Vedle toho je třeba posílit ohleduplné chování a odpovědnost účastníků silničního provozu, tak aby vnímali smysl pravidel silničního provozu a brali je za své.

BESIP loni ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven a Policií ČR vedl největší preventivní kampaň posledních let pod heslem „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“, jejíž součástí byl i dokument Víta Klusáka „13 minut“ o vinících vážných dopravních nehod. Samotný celovečerní dokument zhlédlo nejméně milion lidí. Pracovníci BESIP v krajích uspořádali zhruba 300 kontaktních akcí ke kampani a její zážitkovou zónu v rámci roadshow kampaně navštívily tisíce lidí napříč Českou republikou. Kampaň přispěla ke změně postojů části veřejnosti k rychlé jízdě a pomáhá vytvářet bezpečnější dopravní prostředí. V letošním roce bude mít návaznou fázi, kdy bude BESIP prvky kampaně a dokument 13 minut dále využívat na kontaktních akcí, středoškolských besedách a podobně. BESIP připravuje s dalšími partnery rovněž novou preventivní kampaň pro letní sezónu. Věnována bude bezpečnosti cyklistů, vzájemnému respektu mezi cyklisty a motoristy a dodržování pravidel silničního provozu se strany obou těchto skupin účastníků silničního provozu. 


https://www.ibesip.cz/getattachment/Pro-media/Clanky/Komentar-BESIP-k-bilanci-nehodovosti-za-rok-2021/vlcsnap-2022-01-06-17h42m36s459.jpg?lang=cs-CZ&width=1200&height=632&ext=.jpg

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Komentář BESIP k bilanci nehodovosti za rok 2021