NB STOP - snižujeme počet dopravních nehod způsobených zvěří

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Ultrazvuková solární technologie NB STOP pro snížení dopravních nehod způsobených zvěří se začíná systematicky využívat.


V našem posledním článku na Observatoři bezpečnosti silničního provozu, který byl uveřejněn 2. května 2019, jsme podrobněji popsali nově vyvinuté zařízení NB STOP. Toto zařízení integrované například v prvcích dopravního značení omezuje vstup zvěře na vozovku pomocí akustického signálu vysoké frekvence. Integrované do jiných typů nosičů omezuje vstup lesní zvěře do intravilánů měst a obcí.

Od uveřejnění posledního článku jsme zaznamenali značné zvýšení zájmu o toto zařízení. K dosud realizovaným instalacím systému přibývají další. V první řadě se jedná o rozšiřování odpuzovacích zón okolo silnic I. tříd, které jsou ve správě ŘSD. Dále pak stoupá zájem ze strany obcí, které zaznamenávají stále intenzivnější ohrožení zdraví občanů a poškozování majetku lesní zvěří. Jedná se zejména o zvěř černou, tedy divoká prasata.

plastový silniční sloupek

Plastové silniční směrové sloupky (realizace ze silnice I. třídy Karlovy Vary - Praha)

Významnou motivační podporou Karlovarského samosprávného kraje bylo vyhlášení dotace městům a obcím v regionu a to na základě předchozích pozitivních zkušeností se zařízením. Obcím, které si o dotaci požádaly, byly částečně pokryty náklady na pořízení ultrazvukových plašičů lesní zvěře. K vyhlášení došlo na jaře 2019 a uvolněná částka 5 mil. Kč byla záhy vyčerpána. Dotace byla úspěšná a několik měst a obcí díky ní nainstalovalo ve svých intravilánech i zařízení NB STOP.  Zatím byla ošetřena některá nejvíce frekventovaná místa průniků. Dotaci využilo například město Sokolov, obce Královské Poříčí, Bukovany a další.

svodidlový sloupek

Svodidlové silniční směrové sloupky (realizace ze silnice I. třídy Karlovy Vary - Praha)

Další instalace ochranných zón NB STOPu vznikají postupně na silnici I. třídy mezi Karlovými Vary a Prahou, zájem projevili i zahraniční dodavatelé silničního značení. Akustická zařízení na omezení invazí lesní zvěře, zejména tedy ty, které pracují s nadprahovými frekvencemi lidského ucha, nacházejí stále větší okruh využití. Právě díky neagresivnímu působení na člověka i zvířata přivyklá životu v aglomeracích je jejich využití velmi zajímavé.

kovový silniční sloupek

Kovové silniční směrové sloupky (realizace ze silnice I. třídy Karlovy Vary - Praha)

Současně každá nová realizace je pro náš výrobně realizační tým NB STOPu přínosná z hlediska zkušeností. Jednotlivé ochranné zóny jsou umísťovány v jiném prostředí, rozdílném terénu, pro různé skupiny zvířat. Dosavadní zkušenosti z jednotlivých realizací hovoří převážně velmi pozitivně. Samozřejmě, že se vyskytly i negativní připomínky k zařízení, které ovšem v podstatě vítáme a dále využíváme k odstranění případných dílčích nedostatků zařízení NB STOP a k jeho dalšímu vylepšování.

 

V Karlových varech 29.8.2019

Ing. Milan Fořt - akustický specialista a projektant NB STOP

https://nbstop.webnode.cz/

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: lesní zvěř,nehody, opatření,střet se zvěří, solární směrové sloupky
Popis: NB STOP - snižujeme počet dopraních nehod způsobených zvěří