Zpomal, o prázdninách zemře na silnicích na 100 lidí

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Zhruba třetina lidí o prázdninách umírá kvůli nepřiměřené rychlosti. V uplynulém roce si červenec a srpen vyžádaly dohromady 98 usmrcených a 414 těžce zraněných lidí v důsledku dopravních nehod.


V uplynulé dekádě bylo každoročně během letních prázdnin, tzn. v období července a srpna, usmrceno v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice přibližně 125 osob, dalších více než 550 osob pak bylo těžce zraněno.

Letos kvůli nepřiměřené rychlosti zemřelo na silnicích do konce května už 58 lidí. Po rozvolnění protiepidemických opatření se citelně zvýšila intenzita provozu a bohužel se to projevuje i ve statistice fatálních nehod, kde počet obětí od května citelně narostl. Nyní je před námi na silnicích kritické období roku. Mezi největší zabijáky patří nepřiměřená rychlost, nepozornost za volantem a přehlédnutí jiného vozidla či chodce, kterému řidič nedá přednost. Právě na tyto chyby by řidiči měli dávat největší pozor,“ řekl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

 

Obrázek 1 Vývoj usmrcených a těžce zraněných osob během letních prázdnin v důsledku nehod na silnicích v ČR.
Dopravní policie zvýší dohled, zaměří se na rychlost, pásy či držení telefon
„Přesuny na dovolenou, únava spojená s nepozorností a zvýšený počet zranitelných účastníků v silničním provozu si o prázdninách každoročně vybere daň v podobě dopravních nehod, mnohdy s velmi závažnými následky. Dopravní policie během prázdnin zvýší dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Zaměří se na dodržování povolené rychlosti a způsobu jízdy, používání bezpečnostních pásů, technický stav motorových vozidel či telefonování během jízdy. Již během uplynulého víkendu bylo do akce nasazeno přes 2 400 policistů a bylo projednáno více než 4 300 dopravních přestupků. Nejčastěji se přitom jednalo o překročení rychlostních limitů,  takových přestupků bylo zjištěno zhruba 1 500,“ uvedl ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

 

Nepřiměřená rychlost: nejvyšší podíl na usmrcených i těžce zraněných
Třetina osob (33,5 %) během loňských letních prázdnin byla usmrcena v důsledku nepřiměřené rychlosti, dalších 28,3 % osob pak bylo těžce zraněno. Druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti v jízdě.
Právě na nepřiměřenou rychlost, která je prioritní oblastí Strategie BESIP 2021-2030 je v letošním roce zaměřená kampaň „13 minut“ – „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“. Pracovníci BESIP organizují během července více než 100 akcí se stánkem kampaně ve všech regionech České republiky. Řidiči se mohou s kampaní setkat mimo jiné na čerpacích stanicích MOL. Zájemci si mohou vyzkoušet „rychlostní kalkulačku“, která spočítá úsporu času v závislosti na překročení dovolené rychlosti a na délce trasy. Zkusit si mohou také řidičský kvíz a vyhrát zážitkový kurz pod vedením profesionálního rallye jezdce Martina Semeráda na polygonu Sosnová a další ceny. Aktuální informace ke kampani, jejíž součástí je i dokument Víta Klusáka o vinících tragických dopravních nehod, jsou k dispozici na webu https://www.13minut.cz/.
 

„Apeluji na všechny řidiče a řidičky, aby na první místo postavili bezpečný návrat ke své rodině. V hektickém letním provozu nemá smysl nikam spěchat, protože jízdou například v průměru o 20 km/h nad dovolený limit ušetřím stejně maximálně jednotky minut, například na trase dlouhé kolem 120 km obvykle zhruba 10 minut. Doporučuji raději naplánovat zastávku na oblíbeném místě či čerpací stanici a vyřídit o pauze vše potřebné včetně kontroly telefonu a nastavení navigace. Při jízdě je pravidlo číslo jedna plně se věnovat řízení, dávat dvojnásob pozor na motocyklisty při odbočování doleva či připojení na hlavní komunikaci a nenechat se vyprovokovat agresivními manévry jiných řidičů,“ dodal Neřold.  

Obrázek 2 Příčiny dopravních nehod během letních prázdnin v období 2011-2020
Čtvrtina usmrcených v důsledku nepřiměřené rychlosti: motocyklisté
Pokud se podíváme na nejčastější příčinu fatálních dopravních nehod, tak pětina z nich byli spolujezdci, v osobních automobilech bylo usmrceno 76 z nich (18,2 %), v nákladních automobilech 4 (1,0 %) a na motocyklu 3 (0,7 %). Přibližně každá 4. usmrcená osoba během letních prázdnin byla v uplynulých 10 letech motocyklistou, kdy celkem bylo usmrceno 107 z nich (tj. 25,7 %).“ dodává k tématu nepřiměřené rychlosti ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.

Obrázek 3 Usmrcené osoby během letních prázdnin dle kategorie v důsledku nepřiměřené rychlosti (v období 2011-2020)
Nepřiměřená rychlost: nejvíce usmrcených ve věku 18-24 let
V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v období 2011-2020 usmrceno 417 osob, 351 mužů a 66 žen. Více než polovina usmrcených žen (35, 53,0 %) byla spolujezdkyněmi v osobních automobilech, čtvrtina pak jejich řidičkami (17, 25,8 %). Na motocyklu jako spolujezdec nebyl v uplynulé dekádě v důsledku uvedené příčiny usmrcen žádný muž, všechny 3 evidované usmrcené osoby byly ženy. Celkově bylo nejvíce usmrcených osob v důsledku uvedené příčiny evidováno ve věkové kategorii 18-24 let.

Obrázek 4 Usmrcené osoby dle věku a pohlaví v důsledku nepřiměřené rychlosti během letních prázdnin v období 2011-2020
V roce 2021 by dle Strategie BESIP 2021-2030 nemělo být usmrceno více než 502 a těžce zraněno 2 151 osob. Priority obsažené ve Strategii jsou plně v souladu s cíli stanovenými členskými státy Evropské unie a Organizace spojených národů, které si vytkly za cíl snížit počet usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích o polovinu (v roce 2030 o 50 % méně vůči výchozímu stavu, tj. vůči průměru z let 2017-2019). Interaktivní grafy z dopravní nehodovosti jsou k dispozici na webu https://nehody.cdv.cz/, předpoklady Strategie včetně klíčových ukazatelů pak zde: https://www.cdv.cz/vizenula.


https://www.ibesip.cz/getattachment/Pro-media/Clanky/Zpomal-o-prazdninach-zemre-na-silnicich-na-100-lid/iStock-831558594.jpg?lang=cs-CZ&width=800&height=531&ext=.jpg

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Zpomal, o prázdninách zemře na silnicích na 100 lidí