Kategorie článků Bezpečnost dopravy
Kategorie:

Bezpečnost dopravy

Do informací o bezpečnosti dopravy patří tematicky široká oblast zabývající se nejen úrovní bezpečnosti silničního provozu, ale také opatřeními, ke snižování dopravních nehod nebo jejich následků. Mezi další témata patří nepřímé ukazatele bezpečnosti, a to především poutání osob ve vozidle, telefonování řidičů za jízdy a používání bezpečnostních přileb (jak cyklisty, tak motocyklisty), rychlost vozidel, překračování dovolené rychlosti... Patří sem současně informace týkajíc se dopravního značení, autonomních vozidel apod.Směrové sloupky - jejich význam

Všichni řidiči by měli vědět, co znamenají směrové sloupky na okrajích komunikací. Sloupky však mohou mít různé barvy a tedy různé významy - znáte je i Vy?

Ready for Take-Off? Integrating Drones into the Transport System

Recent years have seen rapid developments in drone technology. Today, drones have the potential to become a reliable technology for civil, commercial and leisure use. What we found? V posledních letech došlo k rychlému vývoji technologie dronů. Dnes mají drony potenciál stát se spolehlivou technologií pro civilní, komerční i rekreační použití. Zajímá Vás více?

Zóny 30 - zkušenosti a příklady

Prostor ulice slouží uživatelům k nejrůznějším činnostem. Je určen nejen pro dopravu, ale má také pobytovou funkci, jejíž součástí mohou být také nákupy, hry dětí nebo jinou zábavu. Proto je nutné pro jednotlivé komunikace zjistit jejich charakter a ten pak podpořit stavebními prvky, které ho podpoří.

Jak ovlivňuje vodorovné dopravní značení jízdu ve směrovém oblouku?

Ve směrových obloucích na dvoupruhových, směrově nerozdělených silnicích se používají různé formy vodorovného dopravního značení bez znalosti jeho skutečného vlivu na chování řidičů. Cílem studie bylo zaplnění této mezery prostřednictvím pilotního vyhodnocení vlivu dělící čáry a vodících čar na rychlost a trejektorii jízdy v šesti směrových obloucích.

Ungulate-vehicle collision risk and traffic volume on roads

We analyzed data from traffic counters installed on 143 Czech roads which precisely indicated current traffic volume during occurrences of ungulate-vehicle collisions. One thousand nine hundred ninety-five UVCs were identified over the period 2009–2015 on these 143 road segments.

Meziroční srovnání nehodovosti mladých řidičů do 24 let

Pokud vezmeme v úvahu celkový počet řidičů v určitém věku a k tomuto číslu vztáhneme počet bodovaných řidičů daného věku, pak v tomto případě můžeme konstatovat, že největší skupinu tvoří řidiči ve věku 24 let. Největší podíl bodovaných řidičů byl evidován jak u mužů, tak u žen s datem udělení řidičského oprávnění v roce 2014.