Seznam aktualit NSBSP


Děti - dílčí cíl NSBSP

Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky osob ve věkové kategorii 0-14 let.

Publikováno: 28. 1. 2020 |Nedostatečné naplňování NSBSP

Výstup z brífinku Rady vlády ČR pro BESIP: Rada vlády ČR pro BESIP reaguje na nedostatečné naplňování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020.

Publikováno: 10. 1. 2020 |1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13