DATO

Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích, 2014-2015

V rámci tohoto projektu se prováděl sběr nepřímých ukazatelů bezpečnosti v letech 2014 a 2015.

Jednalo se o tyto nepřímé ukazatele:

 • Rychlost vozidel.
 • Používání zádržných systémů (poutání ve vozidle).
 • Používání bezpečnostních prvků – přilby.
 • Používání mobilního zařízení za jízdy řidičem.
 • Svícení vozidel ve dne.

Měření probíhalo v 91 místech základní sítě referenčních bodů.

Hlavní cíle projektu

 • Vývoj webové aplikace (mapa se specializovaným obsahem)
 • Metodika pro vyhodnocení souvislosti přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit Národní strategie

Výstupy projektu

 • Metodika stanovení délky a rozsahu průzkumů chování účastníků silničního provozu s ohledem na efektivní vynakládání finančních prostředků (METODIKY)
 • Metodika pro vyhodnocení souvislostí přímých a nepřímých ukazatelů a aktivit Národní strategie (METODIKY)
 • Mapa přímých a nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (MAPA)
 • Srovnávací program – PROGNE – pro zjištění očekávané změny v počtu usmrcených a těžce zraněných osob (PROGNE)
 • Porovnání nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vybraných krajích – článek v Silničním obzoru