Až 40 % úmrtí na silnicích v Evropě je spojeno s výkonem pracovní činnosti

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Nejnovější výsledky ukazují, že počet úmrtí na evropských silnicích se již třetím rokem nesnižuje. Zpráva od Rady pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) uvádí, že zaměstnavatelé, vlády členských států a Evropská unie musí vyvinout úsilí k eliminaci dopravních nehod spojených s výkonem pracovní činnosti.


V roce 2016 bylo na evropských silnicích zmařeno 25 671 životů. To říká nová analýza statistik dopravní nehodovosti, kterou dnes rovněž najdeme zveřejněnou na webu ETSC. Velký podíl tvoří oběti dopravních nehod spojených s výkonem pracovní činnosti. Přesné číslo není známé, nicméně z detailní analýzy dat z celé Evropy, se autoři domnívají, že až 40 % všech úmrtí na silnicích je spojeno s výkonem pracovní činnosti.

Antonio Avenoso, výkonný ředitel organizace ETSC, říká:

„V Evropě máme již několik úžasných příkladů velkých a středních společností, které začínají brát bezpečnost v dopravě vážně, nicméně stále tu jsou tisíce takových, které nevnímají riziko, které jejich zaměstnanci každý den podstupují.

Havárie kamionMnoho společností vnímá management bezpečnosti v silničním provozu jako zbytečnou zátěž, přestože se jedná o příležitost. Snižování rizika plánováním cest, cílené vzdělávání a trénink, pořízení bezpečnějších vozidel, to jsou všechno způsoby, které mohou snižovat náklady na pojištění, mohou vést k méně pracovním neschopnostem a mohou zlepšit obraz společnosti v očích veřejnosti. Zaměstnavatelé by se měli více snažit, nicméně naše zpráva ukazuje, že také potřebují podporu a pomoc od jednotlivých vlád a Evropské unie.“

Zkvalitnění sběru dat je základním krokem pro eliminaci úmrtí při dopravních nehodách, které souvisejí s pracovní činností. Policejní orgány ve většině zemí Evropské unie neevidují účel cesty, když zaznamenávají údaje o dopravních nehodách. V Evropské unii rovněž chybí standardizovaná definice úmrtí při dopravní nehodě, která souvisí s pracovní činností. Neevidování určitého typu nehod samozřejmě vede k tendencím podceňovat závažnost problému.

Autoři zprávy rovněž podněcují jednotlivé vlády a další veřejné autority, aby šly příkladem a přijaly programy na zlepšení bezpečnosti zaměstnanců v silničním provozu a aby zahrnuly bezpečnost vozidel jako kritérium v řízení o zadávání veřejných zakázek.

Čerpáno ze zpráv dostupných ke stažení na webu ETSC:
http://etsc.eu/up-to-40-of-road-deaths-in-europe-are-work-related/
http://etsc.eu/tapping-the-potential-for-reducing-work-related-road-deaths-and-injuries-pin-flash-33/

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Ani v České republice není Policií ČR při záznamu dopravní nehody do statistiky evidován účel cesty, nicméně je evidován údaj o tom, zda se jednalo o soukromé nebo služební auto. Centrum dopravního výzkumu vykonává hloubkovou analýzu dopravních nehod, přičemž jedním z kritérií, které psychologové Centra dopravního výzkumu při vyšetřování nehody zjišťují, je i účel cesty. Z databáze těchto nehod, u kterých byl zjištěn účel cesty, vyplývá, že u 94 % nehod nákladních vozidel se jednalo o pracovní cestu (celkem v databázi 106 nehod se zjištěným účelem cesty). U nehod osobních automobilů se jedná o 18 % případů (celkem v databázi 852 nehod se zjištěným účelem cesty). U osobních automobilů tvoří významnou část nehod (28 %) také dojíždění z/do práce. Zavedení sledování těchto kritérií i na celostátní úrovni může podpořit nárůst zájmu ze strany soukromých společností o bezpečnost jejich zaměstnanců v silničním provozu.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: umrtí, doprava, bezpečnost, silniční provoz
Popis: V roce 2016 bylo na evropských silnicích zmařeno 25 671 životů.