Bezpečnostní pásy

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Správné používání bezpečnostních pásů zaručuje, že v případě nehody nebudou pasažéři vrženi ven z vozidla či nenarazí do interiéru auta. Funkce bezpečnostních pásů je dále podpořena tzv. pasivní bezpečností vozidla (tj. zónou nárazu).

Zdroj: www.swov.nl

Správné používání bezpečnostních pásů zaručuje, že v případě nehody nebudou pasažéři vrženi ven z vozidla či nenarazí do interiéru auta. Funkce bezpečnostních pásů je dále podpořena tzv. pasivní bezpečností vozidla (tj. zónou nárazu).

Efektivita bezpečnostních pásů

Efektivita ochranného systému je dána mírou snížení pravděpodobnosti zranění v případě užití tohoto systému.

Odhad efektivity bezpečnostních pásů v Nizozemí.
menší pravděpodobnost... přední bezp. pásy zadní bezp. pásy
vážného zranění 25% 20%
smrtelného zranění 40% 30%

Menší efektivita zadních bezpečnostních pásů je pravděpodobně ovlivněna tím, že zadní prostor vozidla je z hlediska nehody jeho bezpečnější oblastí, a skutečností, že pasažéři v zadní části vozu se nacházejí ve větší vzdálenosti od zóny ohrožení.

Nástroje propagace užívání bezpečnostních pásů

Povinnost používání bezpečnostních pásů daná zákonem není zjevně dostatečná. Proto je nutná kombinace dohledu nad jejich užíváním a veřejné informovanosti; spolu s odměňováním požadovaného chování (Gundy, 1986; Hagenzieker, 1990; Mäkinen a.o. 1991).

Opatření lze rozdělit následovně: nástroje Plánování a konstrukce (vozidla), nástroje Vzdělávání a nástroje Vynucení.

Opatření v rámci vozidla

Je možné zlepšit uživatelskou vstřícnost bezpečnostních pásů. Příkladem je bezpečnostní pás, který je zapnut automaticky po nastoupení do vozidla. Existují také systémy, které upozorňují pasažéry na to, že cestují bez zapnutých pásů, nebo dokonce neumožní nastartovat motor vozidla. Takováto opatření jsou dobrovolná; povinnost jejich užívání by zvýšila jejich efektivitu.

Vzdělávání

Veřejná informovanost

Veřejné informační kampaně by se neměly zaměřovat pouze na účinnost bezpečnostních pásů, ale měly by se soustředit také na motivy, které vedou k jejich nepoužívání.

Principy a poselství kampaně:

  • zdůraznění významu používání bezpečnostního pásu, ob/zvláště poukaz na situaci nehody, kdy se vozidlo ocitne ve vodě nebo po srážce začne hořet;.
  • propagace utváření návyku jako prevence zapomínání;
  • společenská nepřípustnost nepřipoutání se, tlak přátel a příbuzných.

Důležitými momenty jsou výchova dětí a výuka v autoškolách. V obou případech je zásadní utvoření správného vzorce chování. V pozdějším věku jsou veřejné informační kampaně nejúčinnější, pokud jsou propojeny s prvky donucení.

Vynucování práva

Nejběžnějšími metodami ovlivnění dopravního chování jsou policejní dohled a kampaně. Používání bezpečnostních pásů vzrůstá především při kombinaci policejních kontrol a informačních kampaní. Účinek jsou však pouze dočasné. Vynucení musí být proto prováděno opakovaně, jestliže dochází ke snížení užívání bezpečnostních pásů.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost pasivní, pás bezpečnostní
Popis: Článek se zabývá efektivitou bezpečnostních pásů a způsoby propagace jejich používání.